Sa povoljnim vremenskim uvjetima odpočeli su radovi na realizaciji projekta "Sanacija puteva i deformiteta u kolovozu" na području općine Doboj Jug.
Izvođač radova "DOBOJPUTEVI" d.d. je na terenu i radovi idu predviđenom dinamikom te je tako prva na redu ulica Škilje, ogranak Škilje.

U nastavku radova biće sanirane i asfaltirane.
- ulica Škilje, ogranak Krličevići,
- ulica Bukvik, ogranak Delići,
- ulica Bosanska, ogranak Salkići,
- ulica Brezik, ogranak Skule i
- ulica Bosanska, ogranak Muratovići.

U sklopu projekta predviđena je i sanacija deformiteta i udarnih rupa na nekoliko lokacija na lokalnim putevima na području općine kao i nasipanje makadamskih puteva.

Općinski načelnik Mirnes Tukić obišao je danas gradilište u Škiljama i uvjerio se u kvalitet i način rada, a izvođač je potvrdio da će poštujući planirani raspored navedeni pravci u narednih 20 dana biti završeni i asfaltirani.

Paraleno sa ovim aktivnostima Općinski načelnik posjetio je i klizište u Škiljama gdje je sa izvođačem dogovoreno saniranje pokrenutog klizišta i stavljanje u funkciju saobraćaja vozila na ovoj dionici.

Uz navedeno biće realizirano i asfaltiranje poligona u Škiljama čime će i ovaj objekat biti stavljen na raspolaganje građanima Doboj Juga.