- CRS i Općina Doboj Jug -

Privode se kraju radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma kulture Matuzići, a koji se realiziraju u međusobnoj saradnji CRS-a i Općine Doboj Jug.

Urađena je prva opsežna rekonstrukcija sa dogradnjom, a sve sa ciljem stavljanja Velike sale i pratećih objekata u punu funkciju.

Radovi su podrazumjevali:
- zamjenu pokrova iznad kompletnog objekta koji je prokišnjavao,
- zamjenu horizontalnih i dijela vertikalnih oluka,
- urađeno je postavljanje termoizolacije na plafonu i zamjena oštećenih armstrong ploča,
- rekonstruisana je bina sa etisonom, ogradom i oblogom bine,
- zamjenjena je kompletna rasvjeta u sali,
- urađen kompletan moleraj u Velikoj sali,
- uređene su prostorije u suterenu sa novoizgrađena tri mokra čvora od kojih je jedan za osobe sa invaliditetom,
- zamjenjena kompletna stolarija,
- uređene stepenice za penjanje na binu sa rukohvatima,
- farbanje kompletne fasade i cokla,
- urađena odvodnja svih oborinskih i voda sa krovova objekta,
- obnovljeni kompletni trotoari,
- zamjenjeno ogradno betonsko coklo sa panelnom ogradom.

Kao dograđeni dio urađena je nadstrešnica iznad pristupnih stepenica i rampe za osobe sa invaliditetom čime je sprečena ponovna mogućnost poplave u dijelu suterena koji se nalazi ispod bine.

Zajedničkim nastupom CRS-a i Općine Doboj Jug udružena su novčana sredstva i za navedeni projekat ukupno investirano 138.167,85 KM, izvođač radova je INTER d.o.o. Tešanj, nadzorni organ INGART d.o.o. Usora.

Zahvaljujemo se CRS-u na svesrdnoj pomoći u realizaciji ovog projekta, što kroz finansijski dio, a i kroz savjetodavni i administrativni dio koji je pratio sve faze realizacije ovog projekta.

#USAID #CRS #PROBuducnost #OpćinaDobojJug