U prostorijama sale Općinskog vijeća održana je prezentacija nacrta Izvještaja o evaluaciji Strategije razvoja općine 2011.-2020.koju je pripremio i prezentirao uvaženi prof.dr.Bahrija Umihanić, konsultant angažovan od UNDP kojoj je prisustvovala predstavnica UNDP Zorica Prokić, Načelnica općine Jasminka Begić, Općinski vijećnici Izudin Aličić, Emira Arnaut i Hajrudin Šečić, direktor komunalnog preduzeća Adnan Sprečo, te članovi Općinskog razvojnog tima i predstavnik Mjesne zajednice Mravići u cilju informisanja i prikupljanja komentara i sugestija o metodologiji i Izvještaju o evaluaciji.

Na početku i u razgovoru sa profesorom prisjetili smo se zajedno vremena koje je iza nas, prošla su skoro dva mjeseca od uvodne radionice kada su nam predstavnici UNDP  predstavili  metodologiju evaluacije Strategije razvoja, a članovi Općinskog razvojnog tima složili su se da su i tada razmišljali kako cijeli proces neće biti jednstavan i lak, a kako je vrijeme odmicalo bilo je sve teže i složenije prkupljati podatke, popunjavati tabele i upitnike, ali u konačnici zaključili su, da  je ovo za nas dobra lekcija kao i za većinu naših kolega i u drugim općinama i gradovima da trebamo redovno ažurirati podatke radi lakšeg prilagođavanja promjenama u okruženju, kreirati baze podataka, razgovarati sa korisnicima usluga kako bi pratili promjene i napredak, vrednovati ostvarivanje Startegije i razvojnih planova jer i sama Strategija je fleksibilan instrument kojom se moramo ozbiljno i aktivno baviti, te čuvati od zaborava.

Kako nam se približilo vrijeme za proces revizije Strategije, u smislu prilagođavanja sektorskih ciljeva za naredni petogodišnji period 2016.-2020. započeli smo sa pripremnim aktivnostima za reviziju, a nalazi i preporuke iz ovog Izvještaja koristit će se u procesu revizije.

Nosilac praćenja implementacije strategije Općinski razvojni tim imao je za zadatak da prikupi podatke za popunjavanje tabele Sektorskih i makro indikatora razvoja /SMI/ u cilju procjene vezane za realizovane  sektorske ishode, prikupi podatke o implementaciji projekata,  planiranim i ostvarenim finansijskim sredstvima, razlozima odstupanja i doprinosu završenih projekata ostvarenju programsko-projektnih indikatora, te popuni upitnike za procjenu institucionalnih i organizacionih kapaciteta za realizaciju Strategije za period 2011.-2014.

Na osnovu podataka, odgovora i informacija prikupljeni tokom  intervjua sa predstavnicima ključnih zainteresiranih aktera, sektorskih radnih grupa i partnerske grupe za razvoj konsultant, prof.dr.Umihanić koristio je za pripremu nacrta izvještaja i preporuka koje će pomoći prilikom revizije Strategije, te naveo:

„Strateški ciljevi i prioriteti su generalno ocijenjeni kao relevantni i korisni za ciljne grupe unutar lokalne zajednice. Utvrđeno je da projekti, a posebno oni infrastrukturni, odgovaraju potrebama lokalne i šire zajednice. Uočen je problem prevelike obimnosti projekata nasuprot raspoloživim finansijskim sredstvima, gdje više od 45% planiranih projekata nije ni započeto, što je u konačnici uticalo da je još uvijek aktuelan značajan broj prvobitno definisanih problema sa kojima se lokalna zajednica suočava. Kada je riječ o izmjenjenim okolnostima nakon usvajanja Strategije, važno je naglasiti uticaj poplava tokom 2014 godine (smanjena sredstva za razvojne prioritete zbog sanacije šteta te utvrđen povećan rizik za građenje poslovnih zona). S tim u vezi, u procesu revizije Strategije potrebno je razmotriti načine prevencije budućih katastrofa kroz proaktivno planiranje zaštite od rizika naročito u infrastrukturnim projektima. Na kraju, bitno je naglasiti da su uočene strateške intervencije koje nisu bile adekvatno usklađene (koherentne) sa zacrtanim sektorskim ciljevima i ishodima što je smanjilo njihovu relevantnost  i konacni uticaj u odnosu na prvobitno definisane probleme i izazove“.

Nakon prezentacije i vođenja rezultatima evaluacije, Načelnica općine Jasminka Begić istakla je: “Zadovoljna sam radom Općinskog razvojnog tima, znam da im nije bilo lako jer su uz svoje redovne poslove morali izvršavati zadatke i u ovom procesu kako bi se što kvalitetnije izradio Izvještaj, takođe hvala i profesoru Umihanić na razumjevanju i podršci kao i predstavnicima UNDP. Vidljivo je da je u 2013.i 2014.godini povećan broj realizovanih projekata što me čini ponosnom kao osobu koja je još uvijek najodgovornija u zajednici iz razloga što smo ozbiljno pristupili izradi godišnjih izvještaja o stepenu realizacije Strategije, planovima Službi, redovnom organizovanju  sastanaka Općinskog razvojnog tima  što ukazuje da je ovaj strateški dokument živa materija i da nam je koristan instrument u razvoju lokalne zajednice. Složila bih sa većinom koji su konstatovali da je možda Strategija ambiciozno zamišljena jer za neke programe naša Općina realno nema kapacitetete i resurse  što će nam svakako pomoći i biti dobar podstrek da planiramo u narednom periodu ono što možemo ostvariti, pratiti i vrednovati“.

Nakon održane prezentacije Općinski razvojni tim zajedno sa Načelnicom općine analizirat će nacrt Izvještaja i svoje komentare dostaviti najkasnije do utorka,22.12.2015.godine na uvid konsultantu kako bi se isti finalizirao, a samim tim okončao i proces evaluacije.