Nakon što je nedavno održan sastanak sa predstavnicima Mjesne zajednice Mravići, na poziv predsjednika Savjeta Safeta Aličić, Načelnica općine Jasminka Begić pridružila se redovnom radnom sastanku kako bi zajedno riješili nedoumice koje su se nametnule na teret ljudi koji su istinski željeli samo da rade i budu korisni članovi društva, ali razgovarali su i o narednim koracima u cilju boljeg poslovanja, rada i djelovanja u lokalnoj zajednici odnosno poticanja i poboljšanja efikasnosti rada Mjesne zajednice Matuzići.

Tokom sastanka, članovi Savjeta ne pokazujući zabrinutost zbog problema koji im se nameću kao i u svakom drugom poslovanju iskazali su svoju odlučnost da se uhvate u koštac sa svim izazovima namjernih saplitanja u radu kako bi efikasnije i kvalitetnije radili kao i do sada, a kao jedan od pratećih problema naveli su nezadovoljstvo raspodjelom budžetskih sredstava i nedovoljna uključenost i motiviranost  građana da se uključe u procese donošenja odluka.

Brojni su primjeri dobre prakse sa lokalnom upravom i aktivizma članova Savjeta, a pomenut ćemo vrlo uspješnu humanitarnu akciju „HLJEB ZA KASNIJE“ za građane koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, podrška organizaciji jedne od najvećih volonterskih akcija u Bosni i Hercegovini „LET S DO IT“-Očistimo zemlju za 1 dan kako bi i naša Općina bila ljepše mjesto za život kao i mnogobrojne druge samoinicijativne ekološke akcije,  nesebičan rad i zalaganje u Štabu civilne zaštite za vrijeme i nakon katastrofalnih poplava, te podrška programima oporavka od poplava, implementaciji projekata putne i komunalne infrastrukture, izgradnji rasvjete, aktivnog učešća u edukativnim radionicama različitih sadržaja i sl.

U vrlo ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, Načelnica općine Begić podjelila je svoje mišljenje sa članovima Savjeta, te vrlo otvoreno rekla: “Savjet Mjesne zajednice Matuzići nikako ne možemo posmatrati kao pasivan subjekt u zajednici, vaš prethodni rad kao i planovi za djelovanje u buduće vrlo su optimistični, realni i dokaz da niste nijemi posmatrači jer želite da svojim idejama, voljom i željom za radom doprinesete ukupnom lokalnom razvoju zajedno sa svima nama i motivirate građane da se uključe što više u procese odlučivanja i aktivno učestvuju u kreiranju budućeg razvoja i unaprjeđenja kvalitete života. Nedavno sam imala sastanak i sa predstavnicima Mjesne zajednice Mravići i usaglasili smo se da samo postojanje Savjeta i njihov aktivizam je najbolji doprinos demokratiji, kako bi slobodno  i otvoreno djelovali u zajednici i partnerski i sa predstavničkom i izvršnom vlašću,  kao i sa civilnim sektorom i građanima. Iza sebe imamo mnogo radnih sastanaka, nažalost nisu uvijek svi bili konstruktivni, ali nikada nisam odustajala od namjere i želje  da sa svima razgovaram i pokušam pronaći najbolji način za rješavanje problema i nepovjerenja među nama, ali zaista moralo je to biti obostrano kako bi nam uspjeh bio zagarantovan i partnersko djelovanje čvrsto i na zavidnom nivou. Moram izraziti nezadovoljstvo kada su u pitanju špekulacije o lošoj saradnji sa Mjesnim zajednicama, mislim da je saradnja dobra i da može biti još bolja ako bi obostrano postojala iskrena želja za timskim radom i da nam svima bude još bolje bez obzira jesmo li „ovi“ ili „oni“, drugi ili drugačiji, ljudi smo i trebamo biti servis svim građanima, ipak neko nam je i ukazao povjerenje i obnašamo funkcije zahvaljujući podršci građana tako da oni ne zaslužuju da budu meta ili marionete  naše loše volje ili revolta, moramo raditi, raditi i raditi, boriti se za bolje sutra“.