U okviru svečanosti posvećene obilježavanju 18.godišnjice Općine Doboj Jug i 23.godišnjice Bitke na Karušama, Općina Doboj Jug organizuje takmičenje za najbolji literarni rad na temu:“BITKA NA KARUŠAMA-23.GODINE KASNIJE“ s ciljem širenja svijesti o historijskom značaju Bitke i podsticaja naših sugrađana da svoja  mišljenja, razmišljanja i imaginacije  što bolje i ljepše izlože na papir.

PRAVILA TAKMIČENJA:

1.Pravo učešća imaju građani sa područja Općine koji se mogu naći u ovoj temi riječima i emocijom

2.Sastav mora biti napisan u formi eseja sa svim strukturnim elemntima / uvod, glavni dio, zaključak ili poruka/

3.Rad ne smije biti manji od jedne, a duži od dvije kucane strane times new roman veličine 12, proreda 1,5 u MS wordu

4.KONKURS JE OTVOREN DO 10.03.2016.GODINE DO 16:00 SATI        

5.Radove sa ličnim podatcima dostaviti na adresu Općine putem protokola ili na e-mail

IZBOR RADOVA:

Komisija imenovana Rješenjem Načelnice općine Jasminke Begić, vršit će pregled i odabir najboljih radova. Prva tri najbolja literarna rada nagradit ćemo sa novčanim nagradama, a kako slijedi:

I NAGRADA-150 KM        

II NAGRADA-100 KM                                        

III NAGRADA-50 KM          

Spisak najboljih radova bit će objavljen 18.marta, a prezentacija radova i nagrade planirane su upravo na Dan obilježavanja Bitke na Karušama, 21.03.2016.godine o čemu ćemo blagovremeno i obavjestiti.

Kontakt osoba: Alma Numić koordinatorica organizacionog odbora, 061/ 708-970, almanumic.dobojj@gmail.com

                                                                                                    

NAČELNICA OPĆINE I ORGANIZACIONI ODBOR