Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Doboj Jug, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Doboj Jug i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Doboj Jug, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu podsticaja samozapošljavanja i  mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja upošljavanja.

Zahtjev za  poticaj upošljavanja/samozapošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom propisanom obrascu od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, a sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove  i Ministarstvu za boračka pitanja ZDK-a.

Zahtjevi se mogu podnijeti od 18.04.do 13.05.2016.godine.                                     

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove