U prostorijama sale Općinskog vijeća, 28.04.2016.godine sa početkom u 16:00 sati održana je XXXIII sjednica Općinskog vijeća na kojoj su vijećnici razmatrali i diskutovali o slijedećem Dnevnom redu:

  • Izvještaj o izvršenju Budžeta sa Izvještajem o izvršenju kapitalnog Budžeta za 2015.
  • Izvještaj Općinske načelnice o radu općinskog organa uprave za period 01.01.-31.12.2015.
  • Prijedlog Odluke o preuzimanju dužnosti zamjenika Općinskog pravobranioca u Zajedničkom pravobranilaštvu Općina Olovo i Doboj Jug
  • Prijedlog Odluke o uspostavi trajne prijateljske saradnje-bratimljenje sa općinom Konak u Izmiru-Republika Turska
  • Prijedlog Odluke o kandidovanju liste projekata prema Fondaciji za održivi razvoj – OdRaz
  • Program razvoja zaštite i spašavanja u općini Doboj Jug za period 2016.-2020.
  • Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine Doboj Jug za 2015.

                                                                                                    

Sjednici Vijeća prisustvovali su: Adin Begić, Izudin Aličić, Armin Skulić,  Hajrudin Šečić, Mirnes Tukić, Hasan Škiljo, Esmir Skulić,  Nermin Škiljo, Nijaz Avdić i Enes Sprečo.

Odsutni su bili: Fahir Skulić, Eldin Hozić i Emira Arnaut.

Pored vijećnika na sjednici Vijeća prisustvovali su: sekretar  Vijeća Melisa Šahbegović, Načelnica općine  Jasminka Begić, izvjestioci Edin Hrvić, Afan Aličić i Maid Škiljo, te,  Alma Numić i Kemal Zajimović.

Vijećnici su uglavnom diskutovali i razgovarali o svim tačkama Dnevnog reda izuzev tačke 2. odnosno Izvještaja Općinske načelnice koji nije usvojen, ali  bili su složni oko 4.-te tačke Dnevnog reda i pohvalili su rad Načelnice općine Jasminke Begić u namjeri da se uspostave nova prijateljstva i partnerski odnosi sa Republikom Turskom.

Načelnica općine Jasminka Begić u svom obraćanju zahvalila se na podršci i lijepim riječima za dobar posao koji je napravila boraveći u turskoj općini Konak, te najavila i informaciju koju će dostaviti o svom boravku u italijanskom gradu Veneciji i prijedlog projektima koji su predstavljeni na sastanku koje je organizovalo Evropsko  vijeće  za izgradnju programa mjera povjerenja, ocjenjeni kao izuzetno dobri i realno mogući za ostvariti u narednom periodu.

Kako je iscrpljen Dnevni red, Predsjedavajući  općinskog vijeća Adin dr.Begić  zaključio je rad sjednice u 17 sati i 50 minuta.