Nacionalni demokratski institut BiH i Fondacija CURE,  u četvrtak, 23.06.2016. u sali općinskog vijeća sa početkom u 11h,u Općini Doboj Jug,

organizuje FORUM – javnu diskusiju za članove/ice političkih partija i aktiviste/kinje civilnog društva.

 

Forum ima za cilj da:

Ø  Omogući javni prostor za razgovor o  marginalizaciji žena u BiH društvu

Ø  Pomogne kreiranju političkog imidža za žena u političkim partijama

Ø  Prepozna koji su preduslovi za uspjeh u politici

Ø  Zagovara takva društvena rješenja koji bi omogućila dostojanstven i human život žena svih društvenih kategorija

 

Uvodničarke su :Jasminka  Begić ( SDP) Načelnica općine, Nermina Zaimović ( SDP) Zenica, Ferida Beganović (Stranka za BiH)Tešanj,Gordana Perić ( SDS) Doboj,Emira Arnaut,  OV Doboj Jug.

 

Moderatorica Foruma je Jadranka Miličević, članica Fondacija CURE Sarajevo.

 

Uvodničarke će govoriti o:primjerima pozitivnih/negativnih praksiu njihovom dosadašnjem radu; o senzibiliranju žena i muškaraca  o pitanjima ravnopravnosti spolova u BiH,  izgradnji političkog imidža žena, o uspostavljanju partnerskih odnosa sa nevladinim organizacijama koje se bave ženskim ljudskim pravima i političarima/kama u BiH.

Kao što svi/e znamo, na mjestima odlučivanja  nema žena, želimo da do lokalnih izbora u BiH  2016. pokušamo da osnažimo žene da  se aktivno uključe u politički i javni život, sa posebnim naglaskom na  dosadašnja negativna i pozitivna  iskustva žena koje  žele da dođe do promjena u BH društvu.

 

Nikada nemojte sumnjati da mala skupina zainteresiranih građana/ki može promijeniti svijet. Doista, to ga jedino i mijenja.

Margaret Mead

 

Info kontakt :Jadranka Miličević 061/ 483 – 029

 

PRIDRUŽITE NAM SE!