Udruženje paraplegičara  i oboljelih od dječije paralize (UPODP) kao jedan od primjera kako se radi dobar posao i kako treba sarađivati sa lokalnim vlastima i drugim nevladinim organizacijama, ali i drugim subjektima u društvu ima za cilj raditi za bolje sutra osoba sa invaliditetom  (OSI) i građana u zajednici i šire, te je u tu čast upriličeno druženje uz kafu sa Načelnicom općine Jasminkom Begić, članovima Udruženja i predstavnicima NVO-a kao znak početka implementacije projekta upošljavanja jedne osobe sa 100% invaliditetom na neodređeno vrijeme u Udruženju finansiran od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu projekta upošljavanja ovih dana, privedena je kraju i adaptacija radnog prostora i pristupne staze (rampe) kancelariji Udruženja, a adaptacija je podrazumjevala postavljanje podnih pločica u kancelariji gdje će osobe sa invaliditetom (OSI) boraviti i obavljati radne zadatke, kao i postavljanje protukliznih pločica na pristupnu stazu (rampu) kancelariji. Također je izvršeno i krečenje zidova čime je kancelarija uz nabavku savremene tehničke opreme dobila sve preduslove za  ugodan boravak u  obavljanju svih administrativnih i drugih poslova.

Sve ovo gore navedeno ima za cilj da osobe sa invaliditetom (OSI) budu prepoznatljivije na tržištu rada, odnosno jedan od primjera da mogu da rade i time osiguraju svoju egzistenciju, da ne budu uslovljavani određenim socijalnim davanjima, a kroz rad usavršavaju svoje radne, psihičke i fizičke sposobnosti koje su ovim kategorijama ljudi itekako potrebne.

Ovom prilikom predsjednik Udruženja, Edib Skulić zahvalio se Načelnici općine Jasminki Begić koja je pomogla  u  sufinansiranju adaptacije kancelarije i čija podrška do sada nije nikada ni izostala bez obzira o kakvoj se aktivnosti radi,  članovima Udruženja i predstavnicima NVO-a koji su učestvovali u čišćenju i smještaju opreme i namještaja.