Sinoć u društvu sa  oko 150 sugrađana i drugih društvenih subjekata, Načelnica općine Jasminka Begić imala je priliku da na javnoj debati pod nazivom  „Kafa s Načelnicom“ razgovara sa prisutnim o različitim temama koje su smatrane veoma važnim za budući razvoj Doboj Juga, od saniranja lokalnih puteva do investiranja uz posluženu kafu koja je poprilično opuštenu i radnu atmosferu učinila još efektivnijom kao što je bila i na debati organizovana  prije dvije godine smatrajući je jednom od najkonstruktivnijih aktivnosti u direktnom i javnom kontaktu s građanima, a ni brojne pohvale za dosadašnji rad aktuelne vlasti nisu izostale.

Javna debata „Kafa s Načelnicom“ druga je javna debata organizovana s ciljem javnog prezentiranja posla koji je uspješno urađen kao i posla koji je započet u zajednici što je potvrdio i promotivni film o uspješno implementiranim projektima za ove četiri godine nagrađen gromoglasnim aplauzom i iskrenim željama za daljim radom i djelovanjem Načelnice općine Jasminke Begić, te uz najavu za potpisivanje Ugovora u ponedjeljak za implementaciju  5 (pet) vrijednih projekata za Doboj Jug i građane.

Svi koji su došli na javnu debatu imali su priliku da pitaju, da komentarišu, kritikuju ili pohvale njen rad, rad uprave, vijeća, komunalnog preduzeća i drugo, anonimno ili uz potpis na koje su i dobili  adekvatne odgovore od najodgovornije osobe u zajednice,  Načelnice općine Jasminke Begić, a upotpunili su ih dodatno svojim odgovorima Predsjedavajući OV Adin dr.Begić i direktor JKP „Vis“ Adnan Sprečo, a na našu radost pitanja uvredljivih sadržaja nije bilo što je pokazatelj zadovoljstva i poštovanja za sve što je do sada urađeno u ove 4 (četiri) godine.

Učesnici na javnoj debati bili su: Predsjedavajući OV Adin dr.Begić, Načelnica općine Jasminka Begić, savjetnik Načelnice općine Muamer Zaimović i direktor  JKP „VIS“ Adnan Sprečo.

Moderatorica debate bila je Alma Numić.

Nakon završene javne debate, svjesni da je politička kampanja u samom jeku, sugrađani su pohvalili nastup učesnika jer nije bio političke prirode, te poželjeli da krajem oktobra napravi još jednu zajedničku debatu kako bi ponovo popili kafu s  Načelnicom općine Begić.