Dokumenti Veličina Preuzmi
revidirana-strategija-opcine-oboj-jug-06.10.2016 1743,82 kb
Održana prva radna sjednica Općinskog vijeća  Doboj Jug u VII sazivu
PRIHVAĆEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2017. GODINU I REVIDIRANA STRATEGIJA
         RAZVOJA DOBOJ JUGA ZA PERIOD 2017-2020 GODINA

Uz više vijećničkih pitanja i inicijativa,na prvoj radnoj sjednici OV u novom sazivu,vijećnici
su  raspravljali  Nacrtu budžeta Općine Doboj Jug za 2017.godinu koji je projiciran u iznosu od
2,13 miliona maraka,ili za 40.000 maraka manje nego tekuće godine.Vijeće je zaključilo da se u
roku od 15 dana obave javne rasprave po ovom dokumentu,uz uvažavanje primjedbi i prijedloga
građana,kako bi se što realnije mogao donijeti Prijedlog ovog budžeta.Na istoj sjednici usvojena
je i Revidirana strategija razvoja općine za period 2017-2020 godina.