Direktor UNBBiH  dr Ismet Ovčina u posjeti  Općini Doboj Jug

           ZA OSNIVANJE  OPĆE BIBLIOTEKE DOBOJ JUG

                                OBEĆANA  PODRŠKA


Prva zvanična posjeta direktora Univerzitetske i nacionalne Biblioteke Bosne i Hercegovine dr.Ismeta Ovčine sa saradnicima Općini Doboj Jug ostaće zasigurno upamćena  po tome što je ova 
vodeća bosanskohercegovačka  kulturna institucija dala podršku i obećala pomoć za osnivanje Opće biblioteke u Doboj Jugu.U društvu  direktora Ovčine bili su Midhat Kasap,direktor  Opće biblioteke Zenica i poslanik u Skupštini ZDK Senaid Begić.Nakon kraćeg razgovora sa načelnikom Doboj Juga Mirnesom Tukićem  na temu  dosadašnjih aktivnosti i priprema oko osnivanja općinske biblioteke,gosti su u pratnji načelnika obišli privremeni prostor u kojem se nalazi smješteno do sada sakupljenih   par hiljada knjižnih jedinica . Bedira Islamović pomoćnica direktora Nacionalne i
univerzitetske biblioteke BiH,te  stručna saradnica  biblioteke  Vanesa Poljčić Džanko objasnile su način evidentiranja i vođenja bibliotečkog fonda , te obećale svu stručnu pomoć  za  uspostavu
evidencija buduće općinske biblioteke.