Forum za bezbjednost građana Doboj Juga

    SARADNJA POLICIJE  SA  GRAĐANIMA  DOBILA VISOKU OCJENU

Nakon analize bezbjednosne situacije na području Općine Doboj Jug sa osvrtom na  uvedene mjere video nadzora na području općine, podnesene  informacija o novom Zakonu o okupljanju građana u ZDK sa osvrtom na  obaveze i zadatke   organizatora okupljanja građana na javnim skupovima,te osvrtom  na kaznene odredbe za nepoštivanje  ovog  Zakona i proisteklih diskusija na Forumu,Forum za bezbjednost građana Općine Doboj Jug  preporučeno je  da se  u Nacrt budžeta Općine Doboj Jug  za 2017.godinu uvrsti stavka:
video-nadzor,faza II,nastavak aktivnosti  za poboljšanje video-nadzora na području općine nabavkom i ugradnjom još 2 panoramske video-kamere,da se predivde i iznađu sredstva za ugradnju video-nadzora u
Područnoj školi Mravići(Interni video nadzor).Na ovu temu kontaktiraće se resorna  ministarstva obrazovanja ZE-DO kantona i FBiH.
Biće potrebno hitno rasvjetna grla na uličnoj rasvjeti,a posebno na raskrsnici u Matuzićima dovesti  u  stanje ispravnosti,jer nekoliko sijalica ne radi,te da se vidi način da se  na raskrsnici u zoni dohvata
video-kamera pojača svjetlost nabavkom jačih sijalica.
Jedna od preporuka je da se putem Vijeća roditelja,roditeljskih sastanaka i nastavnika u OŠ“21 mart“ skrene pažnja na nepotrebno stvaranje gužvi na dijelu Bosanske ulice u zoni škole,posebno u večernjim satima prilikom dolazaka sa vozilima roditelja djece po svoju djecu .Tom prilikom za  parkiranje vozila moći će se koristi prostor  Zelene pijace i Trg ispred općine.
U isto vrijeme neophodno je  prisustvo policijskih službenika PS Doboj Jug u vrijeme završetka popodnevne smjene učenika zbog evidentnih gužvi,a  radi neometanog odvijanja saobraćaja .
Forum za bezbjednost građana  apeluje da se u Usorskoj ulici pojača  policijski nadzor,jer se na dionici ove ulice,po izjavi sekretara MZ Matuzići vozila kreću većom brzinom od dozvoljene brzine u naseljenom mjestu,što može biti prijetnja za pješake,te da see  posebno u večernjim satima pojača policijski nadzor nad javnim objektima,a naročito  nad Domom  kulture Mravići gdje se uništava imovina(lupaju se prozorska stakla),izjavio je predsjednik  Skupštine MZ Mravići Samir Mujagić.
Naredna,29 sjednica FBG će se održati za 3 mjeseca na kojoj će jedna od tema biti analiza bezbjednosne situacije  sa osvrtom na “Martovske svečanosti 2017“ posvećene Danu Općine Doboj Jug.
Saradnja policije sa građanima ocjenjena  je vrlo dobro.