Općinsko vijeće Doboj Jug
                        USVOJEN     BUDŽET  ZA  2017- GODINU

Priprema Prijedloga Budžeta za 2017.godinu za Općinsko vijeće Doboj Jug  ovih dana  je bila glavna preokupacija općinske administracije na čelu sa načelnikom Mirnesom Tukićem.Kao  predlagač  Prijedloga Budžeta  zadovoljan je što je vijeće na drugoj sjednici VII saziva ,nakon  brojnih rasprava i  sugestija  jednoglasno usvojilo  ovaj najvažniji  godišnji operativni općinski dokument koji je u odnosu na ponuđeni Nacrt  veći za sto hiljada maraka,tačnije Budžet Općine Doboj Jug za 2017.godinu  nešto više od dva
miliona i dvjesta trideset hiljada maraka.Vijećnici su se potrudili da povećaju dohodovne stavke,te da racionalno rasporede budžetske rashode.Sa usvajanjem Prijedloga Budžeta za 2017. godinu donesena je i Odluka o njegovom izvršenju.Prije usvajanja Prijedloga  Budžeta za  iduću godinu,vijeće je usvojilo Plan
i program rada za isti period.Osim toga na dnevnom redu su bili  Prijedlozi odluka  o kreditnom zaduženju,te o dodjeli novčane pomoći porodiljama u svrhu podsticaja nataliteta na području općine koja je uz korekcije jednoglasno prihvaćena.