Delegacija općine Doboj Jug u posjeti općini Tešanj

                                     RAZGOVARANO O VIŠE ZAJEDNIČKIH PITANJA

Općinu Tešanj su posjetili Općinski načelnik općine Doboj Jug Mirnes Tukić, predsjedavajući Općinskog vijeća Doboj Jug Hasan Škiljo, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Doboj Jug Maid Buljubašić, te direktor komunalnog preduzeća RAD Faruk Herceg.
Tokom sastanka, razgovarano je o zajedničkom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, lokalnom ekonomskom razvoju, vodovodima, kao i o zaštiti od požara.
Predstavnici Općine Doboj Jug su kazali da još uvijek ne odustaju od zajedničkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i o tome će se naknadno izjasniti. Dogovoreno je da direktori komunalnih preduzeća riješe dio obaveza iz ranijeg perioda, a usvojena je i inicijativa za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja kroz zajedničku saradnju.