BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
PRESS SLUŽBA

                               SAOPĆENJE

POTPISIAN MEMORANDUM O SARADNJI VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I ANTIKORUPCIJSKE MREŽE U BIH - ACCOUNT

Zenica,02.02.2017.godine- U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona danas  je potpisian Memorandum o saradnji između
Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT.
Memorandum su potpisali Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Dženana Alađuz, direktorica Udruženja
INFOHOUSE te Eldin Karić, direktor Centra za razvoj medija i analeze (CRMA).
Memorandum o saradnji predstavlja osnovu za rad na realizaciji Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije. Posebna pažnja bit će posvećena mjerama iz Akcionog plana koje se odnose na učešće civilnog sektora u sprječavanju korupcije, realizaciju zajedničkih projekata u ovoj oblasti kao i organizaciji obuka, seminara, radionica i drugih modula edukacije. Saradnja između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Antokrupcijske mreže u BiH – ACCOUNT realizuje se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID). S tim u vezi, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je formirala Tim Vlade za borbu protiv korupcije u čijem sastavu su predstavnici ministarstava i institucija Zeničko-dobojskog Kantona, akademske zajednice, ali i nevladinog sektora.
Tim Vlade je zadužen za izradu antikorupcijskih politika na nivou Kantona, implementaciju i praćenje implementacije ovih politika u Kantonu te koordinaciju aktivnosti sa svim ostalim tijelima i institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, koji mogu imati ulogu na sprječavanju korupcije u Ze¬ničko-dobojskom kantonu.
Vlada je opredijeljena da u antikorupcijske aktivnosti i borbu protiv ove pošasti uključi sve zainteresovane subjekte,
a posebno nevladin sektor kao neizostavnog aktera.

 
Press služba