ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće ima jednog zamjenika  koje bira iz reda općinskih  vijećnika.

Zamjenik  u Općinskom vijeću:

  • pomaže u radu predsjedavjućem  Vijeća
  • obavlja određene poslove koje mu iz svog djelokruga povjeri predsjedavajući Vijeća
  • pri obavljanju povjerenih poslova dužan je vršiti konsultacije sa predsjedavajućim Vijeća.

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća zamjenjuje predsjedavajućeg Vijeća  kada je on spriječen u obavljanju svojih poslova.

 


NIJAZ AVDIĆ

 

LIČNI PODATCI:

Rođen: 01.09.1960.

Obrazovanje: Osnovna škola Matuzići, Srednja škola Doboj i Viša ekonomska škola Novi  Sad

Zanimanje: Penzioner

Radno iskustvo: Privatni poduzetnik od svoje 18 godine

Pripadnost političkoj organizaciji: Narodna stranka radom za boljitak / NSRZB /

Bračno stanje: Oženjen, otac troje djece.


POSLOVNA KARIJERA:

Uspješan u privatnom biznisu već  36 godina.

POLITIČKA KARIJERA:                                     

Povjerenik Stranke radom za boljitak / NSRZB / u općini Doboj Jug.

KONTAKT:

Adresa:  Općinsko vijeće općine Doboj Jug, Trg 21.mart 1           

Tel./Fax: 032/ 691-250 i 699-331