BFC SEE  JE DOBAR ALAT DA SE VIDI GDJE SE NALAZI

                                             LOKALNA ZAJEDNICA

Regionalna razvojna agencija REZ Zenica je predstavila projekat BFC SEE koji podrazumijeva općine sa dobrim poslovnim okruženjem.U BiH je ovo treći ciklus sa stalno otvorenim javnim pozivom za zainteresovane općine da se priojave u program koji je izvrstan alat da se vidi sa kojim kapacitetima raspolaže lokalna zajednica i gdje se ona nalazi.Prve bh općine koje su certificirane po BFC standardima su Prijedor i Sanski Most.U narednom ciklusu certifikacije je dobilo više općina  među kojima su Tešanj,Žepče ...Ovim projektom se vrši promocija općinskih kapaciteta i investicija,što je ujedno i magnet za domaća i strana ulaganja.Direktorica REZ-a Maja Kišić i menadžerica ovog projekta Marela Zdenac su govorile o koracima i kriterijima koje trebaju kanditati-općine da ispune da bi se nakon evaluacija  iz 12 oblasti i 82 indikatora prijavili za certifikaciju.Proces traje  jednu godinu,a recertifikacija je tri godine.Uposlenic i organa uprave su pomno pratili izlaganje i konstatovali da se Općina Doboj Jug treba odmah suočiti sa ovim izazovom,a da je preuranjeno za prijavljivanje na ovaj projekat.Agencija REZ ostaje na raspolaganju općini Doboj Jug za sve naredne konsultacije i stručnu pomoć po ovom pitanju.