Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje: OTVORENI JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JK RFEE 2017

I. PREDMET OTVORENOG JAVNOG KONKURSA Predmet Otvorenog Javnog konkursa 1 je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita za projekte energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti. Ukupan raspoloživi budžet za ovaj Javni konkurs je 1.670.000,00 KM. 

Sredstva iz Revolving fonda se dodjeljuju pod sljedećim uslovima: • Minimalan iznos kredita po projektu je 25.000,00 KM; 

• Maksimalna zaduženost, u bilo kojem trenutku, po korisniku, uključujući sve finansirane projekte iz Revolving fonda je 1.000.000,00 KM; 

• Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2% godišnje; 

• Grace period: maksimalno do 12 mjeseci; 1 Otvoreni Javni konkurs je oblik konkursne procedure koji je otvoren je do utroška finansijskih sredstava utvrđenih konkursom ili donošenja Odluke Fonda o zatvaranju istog. Pristigli zahtjevi za finansiranje se evaluiraju u kontinuitetu, po njihovom primitku. Da bi bili odobreni za finansiranje, pored općih moraju zadovoljiti minimalne propisane uslove. 2 

• Kolateral: mjenica i/ili bankovna garancija; 

• Rok otplate kredita: do 7 godina uključujući i grace period; 

• Troškovi obrade zahtjeva iznose 1% od iznosa ukupnog kredita (minimalni trošak obrade 250,00 KM) i fakturišu se direktno korisnik od strane Banke jednokratno unaprijed, nakon odobrenja zahtjeva od strane Fonda; • Sredstva se realizuju u skladu sa članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova, ili pozajmica i drugih sredstava Fonda; • Interna stopa rentabilnosti (IRR) projekta kojim se aplicira veća ili jednaka 10%; 

• Diskontovani period povrata projekta kojim se aplicira do 10 godina; 

• Neto sadašnja vrijednost (NPV) projekta kojim se aplicira veća ili jednaka 0; U slučaju odobrenja sredstava korisnik ima pravo raspolaganja istim na sljedeći način: 

• jednokratno ili 

• maksimalno jednom mjesečno do isteka grace perioda odnosno utroška sredstava. Korisnik se na ovaj Javni konkurs može javiti sa više projekata, s tim da je maksimalna zaduženost, u bilo kojem trenutku, po korisniku, uključujući sve finansirane projekte iz revolving fonda do 1.000.000,00 KM. Jednim projektom se smatra jedan objekat/proces/sistem.

 II. KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Pravo na podnošenja zahtjeva na Otvoreni Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to: a) organi i tijela federalne i kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), ustanove/javne ustanove, te ostali budžetski i vanbudžetski korisnici; b) privredna društva. Iznimno, u ime korisnika koji nije finansijski samostalan2 zahtjev za finansiranje putem Revolving fonda podnosi njegov osnivač/organ koji ga finansira, a koji će dalje biti evaluiran u smislu kreditne sposobnosti, sklopiti Ugovor o finansiranju sredstvima Revolving fonda, te vraćati kredit.


Više informacija možete pogledati na ovom linku:

http://www.fzofbih.org.ba/v3/txt.php?id=42