Dokumenti Veličina Preuzmi
taxi 488,37 kb

Komisija za provođenje Javnog poziva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine

Doboj Jug za 2017.godinu, a na osnovu čana 15.stav 1.Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na

taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na

taksi stajalištima na području općine Doboj Jug ("SIužbeni glasnik Općine Doboj Jug ", broj 01/17) utvrđuje

PRELIMINARNU RANG LISTU rasporeda taksi vozila za svako taksi stajalište iz javnog poziva za 2017.godinu

koju kao službeni dokument možete pogledati u prilogu.