Općina Doboj Jug ima prijateljske i poslovne odnose sa turskom općinom Sindžan.

www.sincan.bel.tr/