Regostrovana Udruženja građana ostvaruju materijalnu podršku isključivo putem kvalitetno razrađenih projektnih ideja i dobro osmišljenih aktivnosti interesantne i kvalitetne za lokalnu zajednicu.

Uprkos brojnim izazovima i dugogodišnjoj praksi djelovanja civilnog sektora, a u cilju poboljšanja partnerskog djelovanja potpisan je SPORAZUM /30.10.2009. / između općinskog vijeća, općine i nevladinih organizacija osmišljen kao mehanizam  koji treba podstaknuti lokalne vlasti na povećanje građanskog učešća kako bi se podržao proces tranzicije prema efikasnim, transparentnim i demokratskim institucijama lokalnog nivoa vlasti. Prije svega, kreiranje lokalnih uprava koje su usmjerene potrebama i interesima građana u svom radu, pružanju usluga ali i odlučivanju o trošenju javnih sredstava. U tom pogledu, Sporazum ima za cilj da promovira uspostavljanje trajnog partnerskog odnosa između općinskih vlasti i civilnog sektora u procesima kreiranja ali i provedbe javnih politika.

Nakon potpisivanja Sporazuma primjećene su pozitivne promjene, počela su se dodjeljivati sredstva putem javnih poziva, nevladine organizacije se uključuju u rad općinskih tijela, povećana su izdvajanja za nevladine organizacije i sl.

Na području općine Doboj Jug djeluje 39 organizacija koje su pokazale da su odlični partneri za rješavanje društvenih problema samim tim što je i njihov djelokrug rada različit, najbolje poznaju stanje na terenu i imaju snagu da privuku donatorska sredstva u zajednicu

Struktura organizacija/udruženja:

1.Organizacije/ Udruženja koje se bave razvojem sporta:

 • Sportski savez
 • Taekwondo klub  „Dragon“
 • Kick boxing klub „Fighter“
 • Karate klub „Doboj Jug“
 • Šahovski klub  
 • Stonoteniski klub
 • Lovačko društvo „Srndać“
 • UGSR „Kulina“
 • Nogometni klub „Gradina“
 • USRD „Sport za sve“
 • Udruženje bosanskohercegovački auto-moto klub
 • Moto udruženje „Munja“
 • KK "ABC"

2.Organizacije/ Udruženja koja se bave razvojem kulture     

 • Kulturno-umjetničko društvo „Đerdan“

3.Organizacije/Udruženja koje se bave humanitarnim radom          

 • Crveni križ         
 • Merhamet

4.Organizacije/Udruženja koje se bave zaštitom i očuvanjem  životne sredine                                           

 • Udruženje ekologa „Zeleni okoliš“
 • Eko pokret „Život-vita“
 • Udruženje DVD

5.Organizacije/Udruženja koja se bave privrednim i poljoprivrednim razvojem   

 • Udruženje privrednika
 • Udruženje poljoprivrednika „Zelena polja“
 • Udruženje pčelara       
 • UPP „Ratar“

6.Omladinske organizacije/udruženja      

 • Udruženje mladih „Odraz“        
 • Udruženje građana „Emanet“

7.Ženske organizacije/udruženja        

 • Udruženje žena „Majka“
 • Udruženje žena „Žena 21.vijeka“
 • Udruženje žena „8.mart“           

8. Organizacije/Udruženja koja se bave pitanjima boraca i drugih marginaliziranih društvenih grupa 

 • Udruženje penzionera
 • Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize
 • Jedinstvena organizacija boraca/unija veterana
 • Organizacija ratnih vojnih invalida
 • Organizacija porodica šehida i poginulih boraca
 • Patriotska liga            
 • Udruženje civilnih žrtava rata
 • Udruženje demobilisanih boraca 1992.-1995.
 • Udruženje/Centar za društvena istraživanja u Bosni i Hercegovini
 • Udruženje logoraša DTTU
 • Udruženje za borbu protiv diabetesa „SLATKI ŽIVOT-DJ“

Postupak osnivanja Udruženja i Fondacija

Zavisno od područja djelovanja uslovi i postupak osnivanja, unutrašnja organizacija, prestanak rada udruženja i fondacije kao i druga pitanja regulisana su Zakonima o udruženjima i fondacijama:

 • Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine  /„Sl. glasnika BiH br: 32/01“/
 • Zakon o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine /Sl. glasnik BiH BR:42/03“/
 • Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine /Sl.novine FBiH BR:45/02/
 • Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija BiH i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija /Sl.novine FBiH br:9/02/

 

Udruženje i Fondacija osnivaju se donošenjem osnivačkog  akta  Osnivačka skupština donosi:

 • osnivački akt
 • Statut  
 • imenuje organe upravljanja.

Uz zahtjev za upis u Registar Udruženja prilaže se:

 • osnivački akt i Statut udruženja
 • spisak članova organa upravljanja
 • odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje
 • podaci o osnivaču    
 • zapisnik prve osnivačke skupštine
 • ovjerene fotokopije ličnih karti za ovlaštena lica
 • dokaz o izvršenoj uplati.

Zavisno od područja djelovanja udruženje i fondacije upisuju se u registar:

 • Na području Bosne i Hercegovine- registar  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
 • Na području Federacije Bosne i Hercegovine –registar Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Valtera Perića 15, 71 000 Sarajevo
 • Na području Zeničko-dobojskog kantona- registar Ministarstva za pravosuđe i upravu  ZDK, Kučukovići 2, 72 000 Zenica

Zahtjev za upis u registar podnosi se na propisanom obrscu nadležnom organu za registraciju, upisom u registar kod nadležnog ministarstva udruženje i fondacija stiču svojstvo pravnog lica.