Dana 09.08.2017. godine Općinu Doboj Jug posjetio je Ministar za boračka pitanje Ze-do kantona Fahrudin Čolaković. Na sastanku je razgovarano o Programima koje ovo Ministarstvo provodi.
Ovom prilikom upriličena je i posjeta firmi BIO-ŠAMP d.o.o. koja je korisnik sredstava Ministastva.