Općina Doboj Jug u skladu sa inicijativom koju je predložilo Vijeće Evrope objavljuje Javni poziv za prijavu i odabir dva omladinska koordinatora

 

Pozivamo sve zainteresovane mlade ljude da se prijave i sudjeluju u inicijativi koja se odnosi na projekat koji podrazumjeva omogućavanje dinamičnog i konstruktivnog foruma za razmjenu i diskusiju između mladih osoba i njihovih opštinskih vlasti. Namjena ove aktivnosti jeste da podrži zalaganja mladih ljudi da se uključe, zadrže i usmjere pozitivnu energiju u svrhu koristi općini.

 

U sklopu ovog projekta provodit će se trening za Omladinske Koordinatore/Konsultacije:

 

- Omladinski Koordinatori će učestvovati na treningu od 14 do 17 Septembra u Neumu kako bi se osposobili sa potrebnim vještinama za organizaciju konsultantskih procesa unutar svojih općina uključujući što veći broj mladih ljudi. Očekuje se da svaka općina uspostavi čvrst kontakt sa Omladinskim Koordinatorima dijeleći svoje perspektive, ali i obezbjedjujuci im prostor za rad i sastanke. Konsultantski proces, koji će biti vodjen od strane Omladinskih Koordinatora i uz podršku općina, u svakoj općina bi trebao biti održan u toku Oktobra i Novembra.

 

- Rezultati konsultacijskog procesa, uključujući prezentaciju primjera dobre prakse, biti će zajednički diskutovani od strane svih opštinskih vlasti, Omladinskih Koordinatora i Vijeća Evrope u Decembru

2017 godine.

 

Kriterijum selekcije Vijeća Evrope za odabir "Omladinskih Koordinatora":

·         Izmedju 18 – 30 godina

·         Stanovnik općine Doboj Jug

·         Ne posjeduje izbornu poziciju na lokalnom, regionalnom, entitetskom ili državnom nivou

·         Zainteresovanost za opštinske probleme

·         Odlučan da napravi promjenu u društvu

·         Zainteresovan i dostupan da koordinira "omladinski dijalog" u općini Doboj Jug

·         Otvoren da poštuje vrijednosti Vijeća Evrope uključujući

-          otvorenost za uvjerenja različita od sopstvenih (kao naprimjer spolna jednakost, etnička pripadnost, historija i religija)

·         Samouvjereni komunikator i sposoban da komunicira na Engleskom jeziku

 

Kratku Biografiju i motivaciono pismo koje se odnosi na ispunjavanje kriterijuma, uz sljedeće dokaze  

-     Kopija lične karte, 

-     Potvrda o prebivalištu, i

-          Dokaz o poznavanju Engleskog jezika

dostaviti na adresu: Općina Doboj Jug, Trg 21.mart, br.1, 74203 Matuzići ili direktno predati na šalteru u Općini Doboj Jug najkasnije do  01.09.2017.godine.

Na koverti sa prijavom naznačiti: „Javni poziv za prijavu i odabir omladinskog koordinatora“.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.