Danas je u Sali Općinskog vijeća održan sastanak Partnerske grupe na kojem su predstavljeni polugodišnji rezultati implementacije Strategije razvoja za 2017.godinu, te je predstavljan Plan implementacije za period 2018.-2020.godina.
Sastanak je bio veoma konstruktivan, članovi Partnerske grupe su dali prijedloge i sugestije koji će biti razmotreni na sastanku Općinskog razvojnog tima, te u skladu s time koliko budu relevantni, biti će uvršteni u plan implementacije za naredni period.