Čast nam je i zadovoljstvo informisati javnost da je Općini Doboj Jug odobren za finansiranje projektni prijedlog “Prilika za mlade. Startujmo!” apliciran prema Ambasadi Švicarske u BiH na Javni poziv Grantovi za male akcije.

Projekat „Prilika za mlade. Startujmo!“ podržava Vlada Švicarske, a provodi Općina Doboj Jug. Cilj projekta je potaknuti poduzetnički duh kod maldih ljudi i stvoriti pretpostavke za osnivanje start-up firmi. U okviru projekta mladi nezaposleni ljudi sa područja općine Doboj Jug dobit će jedinstvenu priliku da pohađaju obuku za pisanje poslovnih planova, da budu informisani o precedurama i troškovima prilikom registracije obrta/d.o.o., da iz prve ruke čuju šta znači i kako izgleda kvalitetno upravljanje firmom, te da svoju poslovnu ideju pretvore u stvarnost uz finansijsku podršku koja će biti osigurana kroz projekat.

U toku mjeseca oktobra tekuće godine, nakon što se izvrše pripremne radnje, Općina će raspisati Javni poziv za iskazivanje interesa mladih ljudi za uključivanje u navedeni projekat.

Za više informacija kontaktirajte Općinu Doboj Jug. Kontak osoba: Umihana Krličević-Omerović, e-mail: umihana@dobojjug.ba, tel. 032/691-250.