Općina Doboj Jug zbog spriječenosti izabrane koordinatorice da prisustvoje daljem procesu, a u skladu sa inicijativom koju je predložilo Vijeće Evrope objavljuje Javni poziv za prijavu i odabir nove omladinske koordinatorice

 

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave i sudjeluju u inicijativi koja se odnosi na projekat koji podrazumjeva omogućavanje dinamičnog i konstruktivnog foruma za razmjenu i diskusiju između mladih osoba i njihovih opštinskih vlasti. Namjena ove aktivnosti jeste da podrži zalaganja mladih ljudi da se uključe, zadrže i usmjere pozitivnu energiju u svrhu koristi općini.

 

Očekuje se da svaka Općina uspostavi čvrst kontakt sa Omladinskim koordinatorima dijeleći svoje perspektive, ali i obezbjedjujuci im prostor za rad i sastanke.

 

Kriterijumi selekcije Vijeća Evrope za odabir "Omladinsku koordinatoricu":

·         Da ima izmedju 18 – 30 godina

·         Da je stanovnik općine Doboj Jug

·         Da ne posjeduje izbornu poziciju na lokalnom, regionalnom, entitetskom ili državnom nivou

·         Da iskazuje zainteresovanost za opštinske probleme

·         Odlučna je da napravi promjenu u društvu

·         Zainteresovana i dostupna da koordinira "omladinski dijalog" u općini Doboj Jug

·         Otvorena da poštuje vrijednosti Vijeća Evrope uključujući

-          otvorenost za uvjerenja različita od sopstvenih (kao naprimjer spolna jednakost, etnička pripadnost, historija i religija)

·         Samouvjereni komunikator i sposobna da komunicira na Engleskom jeziku

 

Kratku Biografiju i motivaciono pismo koje se odnosi na ispunjavanje kriterijuma, uz:

-          Potvrdu o prebivalištu,

dostaviti na adresu: Općina Doboj Jug, Trg 21.mart, br.1, 74203 Matuzići ili direktno predati na šalteru u Općini Doboj Jug najkasnije do  31.10.2017.godine do 16:00 sati.

 

Na koverti sa prijavom nazačiti: „Javni poziv za prijavu i odabir omladinske koordinatorice“