I „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, 

II „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“ i

III „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“,