JAVNA USTANOVA OŠ „21.MART“ MATUZIĆI


Osnovna škola „21.mart“ Matuzići 08.09.1999. kao javna ustanova u državnoj svojini, konstituisana je Odlukom Skupštine ZDK-a septembra 1999. Opremljena je savremenim sredstvima i učilima zahvaljući donaciji Vlade Japana. 

Nastava i vannastava isprepliću se i zajedno čine da škola bude ono što treba-sredina u kojoj se djeca osjećaju lijepo i koju vole. 

Škola izdaje list „Martovske radosti“ koje izlaze jednom godišnje u povodu obilježavanja Dana općine. 

Škola broji 399 učenika koji pohađaju Osnovnu školu u Matuzićima i  Područnu školu u Mravićima i ukupno je 47 zaposlenih.

Kontakt:

V.D Direktor:  Mensura Kunalić

Sekretar: Delvete Avdić

Tel: 032/ 691-909

www.os21mart.stud.ba

 

 

 


JZU „POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM“


JZU „Poliklinika sa dnevnom bolnicom“ je moderna poliklinika čija opšta medicina obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu za oko 6000 stanovnika i oko 10.000 povratnika u Republiku Srpsku. 

Osim pružanja PZZ / organizovana na dva punkta u Matuzićima i Mravićima /, stalne patronažne službe, SHMP, kućnog liječenja u okviru Poliklinike postoje specijalističke službe koje pokrivaju najvažnije medicinske oblasti.

U specijalističkim službama Poliklinike rade eminentni stručnjaci iz različitih oblasti medicine, 5 univerzitetskih profesora i 7 doktora nauka. 

Službama koje opslužuju specijalisti približile su se usluge pacijentima uz minimalnu participaciju kako ne bi morali ići na mnogo udaljenija mjesta.


Kontakt:

Direktor: Prim.Dr.Sci. Emir Čabrić

Tel: 032/ 691-624

Fax: 032/ 691-099

poliklinikadobojjug.ba

 


JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VIS“


Općina Doboj Jug, osnivač je Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ ( VIII sjednici III saziva, Odluka Općinskog vijeća, br:01-05-671-3/01.), a obavlja osnovne komunalne djelatnosti i sporedne djelatnosti koje su od značaja za nesmetano poslovanje. 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju u preduzeću djele se na:

 • Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje
 • Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potršnje

Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje    

 • snadbjevanje pitkom vodom
 • odvodnja i prečišćavanje voda
 • prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih prostora na deponiju
 • odlaganje komunalnog otpada

Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje

 • odvodnja atmosferskih voda
 • održavanje čistoće na javnim površinama i ulicama
 • održavanje javnih površina
 • održavanje grobalja
 • dekorisanje
 • zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje
 • čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih površina , lokalnih puteva i posipanje pijeskom i solju ulicaa i lokalnih putevi

Sve komunalne djelatnosti od javnog su interesa i obavljaju se kao javne službe čime se zadovoljavaju potrebe urbanog društva i one su nezamjenljiv uslov života i rada građana, privrednih i drugih subjekata.

Dopunska djelatnost Javnog komunalnog preduzeća je:      

 • rekonstrukcija sistema vodovoda i kanalizacije
 • izgradnja sistema vodovoda i kanalizacije 
 • usluga mehanizacije pravnim i fizičkim licima

 Javno komunalno preduzeće broji 14 zaposlenih.

KONTAKT:         

Direktor: Adnan Sprečo, dipl.krim.

Nadzorni odbor:

Predsjednik je Almir Mujaković, dipl.ing.inf.

Članovi:              

Nusret Skulić, dipl.ing.saobr.

Mihnet Muminović, saobr.tehn.

Tel: 032/  699-390