U okviru Službe obavljaju se sljedeće djelatnosti:

- finasije,

- računovodstvo,

- trezor,

- privreda,

- poljoprivreda i

- drugi srodni poslovi.