U okviru Službe obavljaju se savjetodavni, stručni poslovi, strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj, investicije i inspekcije, javne nabavke, ljudski resursi, informisanje, inspekcije i drugi poslovi od značaja za rad Općinskog načelnika i vijeća.