Dana 12.12.2017.godine u sali Općinskog vijeća u Matuzićima, a potom 13.12.2017.godine u prostorijam MZ Mravići održane su javne rasprave na temu nacrta budžeta i pripreme za prijedlog budžeta za 2018 godinu.  Na javnim raspravama su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća, vijećnici, predstavnici nevladinih organizacija, građani, te predstavnici Službe za budžet, finansije i privredu, kao i Službe za civilnu zaštitu,opću upravu i društvene djelatnosti Općine Doboj Jug.Javnu raspravu su vodile Aličić Sanela i Razić Beba uposlenice Općine Doboj Jug pri Službi za budžet, finansije i privredu.