Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Doboj Jug koji su evidentirani u Registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata, shodno članu 14. Pravilnika o upisu u Registar da su nositelji poljoprivrednih gospodarstava dužni do 31.03.2018. godine prijaviti promjene nastale u okviru gospodarstva u Službu za budžet, finansije i privredu, kontakt osoba Afan Aličić- viši referent za privredu i poljoprivredu.

Napominjemo da svi oni koji ostvaruju poljoprivredne poticaje sa bilo kojeg nivoa, iste neće moći ostvariti ukoliko na vrijeme ne prijave promjene, jer u tom slučaju Služba neće moći izdati Potvrdu.