Ako imate ideju zasnovanu na realnim pretpostavkama ili već završen projekat koji želite predstaviti potencijalnim investitorima na SBF-u, pozivamo vas da se REGISTRUJETE i predstavite im svoj projekat. Kreirajte svoj profil prema vlastitim potrebama i iskoristite filtere kako biste pronašli investitore i zakazali sastanak.
Uslovi za prijavu projekta na SBF 2018 su sljedeći:

Da je vrijednost projekta iznad EUR 100.000,00
Da je projekat realan i izvodiv
Svaki vlasnik projekta treba biti prisutan na SBF-u i imati pripremljen poslovni plan