Danas u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu općinski načelnik Mirnes Tukić potpisao je ugovor o realizaciji projekta "Sanacija klizišta Debelo brdo u naselju Mravići" u iznosu od 14523,63 KM.
Ugovor su potpisali PIU Šumarstava i poljoprivrede zastupani od direktora Alojza Dunđera, općina Doboj Jug i "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug zastupani od direktorice Saća Prnjavorac kao izvođači radova.
Ovo je još jedan u nizu projekata kojim se rješavaju problemi koji ugrožavaju stanovnike naše općine i predstavlja napore administracije na čelu sa načelnikom općine koji za cilj imaju stvaranje preduslova za normalan i siguran život na našoj općini.