Dokumenti Veličina Preuzmi
javni-poziv-trf-2018 317,07 kb

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo - dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu, („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/18), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije     o b j a v l j u j e

jAVNI POZIV MOŽETE POGLEDATI U  PRILOGU