Danas je načelnik općine Doboj Jug Mirnes Tukić boravio u radnoj posjeti Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku sa premijerom Miralemom Galijaševićem razgovarano je o nastavku saradnje i podrške razvoju općine Doboj Jug u ovoj godini.

O dobroj saradnji i spremnosti Vlade na čelu sa premijerom da probleme građana rješe na najbolji način govore i podaci o sredstvima koja je Vlada u proteklom periodu utrošila u općinu Doboj Jug.

Samo u 2017. godini Vlada je na ime projekata u općini Doboj Jug  utrošila 315000 KM i to po projektima:

- Kupovina Spomen kuće na Karušama  140000 KM

- Razvrstavanje otpada na mjestu nastanka 40000 KM

- Toplifikacija škole 135000 KM.

 Vlada je preko Kantonalne uprave civilne zaštite finansirala i sljedeće projekte u 2017. godini:

- Sanacija klizišta Mravići i Matuzići 70000 KM

- Nabavka vatrogasnog kamiona 38000 KM

 - Nabavka čamca i opreme 11400 KM.

U tekućoj godini projekti koji se finansiraju sredstvima Vlade ZDK-a i čija je implementacija u toku iznose nešto više od 200000 KM uz projekat sanacije puteva i prevencije klizišta koji finansira Kantonalna uprava civilne zaštite u iznosu od 200000 KM. 

Na današnjem sastanku premijer je izrazio spremnost za finansiranje još nekoliko projekata u općini Doboj Jug za ovu godinu.

Premijeru Miralemu Galijaševiću načelnik Mirnes Tukić uručio je i zahvalnicu ispred općine Doboj Jug za njegov dosadašnji angažman i napore da se popravi standard i kvaliteta življenja građana Doboj Juga.