NAGRADE ZA NAJBOLJE LITERARNE RADOVE

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta "Uređenje Doma kulture u Mravićima" koji je podržalo Ministarstvo civilnih poslova BiH i Općina Doboj Jug, a implementiralo Udruženje mladih "Odraz", implementirana je i aktivnost prikupljanja najboljih literarnih radova učenika osnovaca na temu: "Nek' se pjeva Bajram je", te su danas u sali OV-a đacima čiji su radovi ocjenjeni kao najbolji dodjeljene simbolične nagrade.
Najbolje ocijenjen rad je rad učenice Sabahete Muratović, a slijedi spisak ostalih nagrađenih:
- Besim Delić,
- Edita Dubravac,
- Erna Meškić,
- Sara Dubravac,
- Mirza Mujić,
- zajednički rad Tarik Skulić, Tarik Mehić, Hazim Begić i Šemsudin Bekrić i 
- Mahir Delić.
Pristigle radove je ocijenila tročlana komisija u sastavu:
- Sanela Aličić, predsjednik komisije,
- Umihana Krličević Omerović, član komisije,
- Emir Čajić, član komisije. 
Još jednom čestitamo učenicima koji su svojim kreativnim doprinosom uveličali ovu aktivnost.