U sklopu redovnih programskih aktivnosti općinu Doboj Jug posjetio je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona gospodin Jasmin Duvnjak.
Dobrodošlicu su iskazali predsjedavajući Općinskog vijeća Mujo Avdić i općinski načelnik Mirnes Tukić sa kolegijem Vijeća.
Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju u općini Doboj Jug kao i o problematici koja opterećuje općinu Doboj Jug, a čija adresa rješavanja je Skupština Zeničko-dobojskog kantona.
Kao najznačajnije pitanje nametnulo se pitanje Prostornog plana koji predstavlja kočnicu daljoj ekspanziji i privrednom rastu općine Doboj Jug.
Predsjedavajući skupštine izrazio je svoje zadovoljstvo prijemom i dobrodošlicom u općini Doboj Jug i prezentirao načine i modalitete rješavanja pojedinih pitanja koja se tiču općine Doboj Jug i izrazio spremnost da Skupština na čijem je on čelu doprinese ubrzanom rješavanju date problematike.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Mujo Avdić i općinski načelnik Mirnes Tukić izrazili su zahvalnost na posjeti Predsjedavajućeg općini Doboj Jug i naglasili kako na relaciji Općina-Kanton postoji zadovoljavajuća saradnja kada su u pitanju problemi i projekti koji se rješavaju na području općine Doboj Jug.
Nakon sastanka Predsjedavajući skupštine sa delegacijom općine Doboj Jug položio je cvijeće na Centralno spomen obilježje poginulim borcima i boravak nastavio posjetom Javnoj ustanovi "Opća biblioteka", najmlađoj ustanovi na području općine Doboj Jug gdje se uz razgovor sa direktorom i uposlenicima biblioteke upoznao sa radom i aktivnostima koje ova ustanova provodi.