Nakon dužeg perioda nepovoljnih vremenskih uvjeta danas nastavljeni radovi na realizaciji projekta "Sanacija puteva i prevencija klizišta na području općine Doboj Jug".
Danas su vrijedni uposlenici Dobojputeva na terenu i asfaltiraju ulicu u naseljenom mjestu koja se naslanja na ulicu 203.brigade.
Radi se o dionici dužine 230 m u širini od 3 m.
Općina Doboj Jug ovakvim projektima ide ka ostvarenju krajnjeg cilja da sve ulice i putevi budu asfaltirani kako bi omogućili nesmetanu komunikaciju naših građana.
Uporedo se radi i na pripremi još nekoliko lokacija za asfaltiranje i sanaciju o čemu ćemo blagovremeno izvjestiti.