Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević posjetio je danas Doboj Jug zajedno sa ministrima u Vladi Ze-do kantona, Nurđehanom Šahinovićem, ministrom rada, socijalne politike i izbjeglica, Himzom Smajićem, ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Mensurom Sinanovićem, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite Džavidom Aličićem.
Općinski načelnik Mirnes Tukić primio je delegaciju u posjetu i na sastanku u kabinetu predstavio je dosada realizirane i projekte koji su u toku, a koji se finansiraju iz budžeta Ze-do kantona.
Premijer je istaknuo dobru saradnju Vlade sa Općinom i pohvalio dosada urađene projekte i posebno skrenuo pažnju na juče usvojeni Prostorni plan općine Doboj Jug na Skupštini kantona koji je bio velika prepreka daljem razvoju općine i naglasio da je Doboj Jug među rijetkim općinama koje su prepoznale važnost ovako bitnog dokumenta i koje su radile na njegovom donošenju.
Nakon sastanka delegacija je obišla nekoliko završenih projekata, to su "Toplifikacija Osnovne škole" i projekat "Opća biblioteka " Doboj Jug kao i jedan projekat koji je trenutno u fazi izrade, a radi se o izgradnji mreže sekundarne kanalizacije.
Treba napomenuti da je u protekle dvije godine iznos sredstava koja je Vlada sa premijerom Galijaševićem investirala u Doboj Jugu skoro milion maraka. 
Prilikom posjete Osnovnoj školi "21. mart" načelnik Tukić uručio je zahvalnicu ministru Sinanoviću za njegov dosadašnji angažman na obezbjeđivanju boljih uslova života za naše građane.