UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČIJE PARALIZE

Naziv projekta

„Podrška i osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz poljoprivrednu proizvodnju” koji je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću je uspješno realizovan.

Naime, radi se o projektu nabavki 8 plastenika i 3 vrtne freze za osobe sa invaliditetom-članove Udruženja i fokusiran je na ekonomsko osnaživanje i izjednačavanje OSI sa drugim kategorijama stanovništva.

Takođe ovim projektom smo nastojali povećati kvalitet života i smanjiti socijalnu isključenost najugroženijih kategorija stanovništva u ruralnim sredinama općine Doboj Jug kroz stvaranje novih radnih mjesta u oblasti plasteničke proizvodnje. Ovim projektom smo pružili direktnu podršku za 10 OSI, dok su indirektni korisnici projekta članovi njihovih porodica (minimalno 50 osoba). Projektom je omogućena podrška osobama sa invaliditetom da pokrenu ovu vrstu proizvodnje koja ranije nije bila prisutna na ovim područjima i time poboljšaju svoju ekonomsku situaciju plasteničkom proizvodnjom povrća na svojim imanjima, a mlađim osobama sa invaliditetom se pruža mogućnost da pokušaju riješiti problem svoje nezaposlenosti.

Ako govorimo o dugoročnim ciljevima ovog projekta oni bi se ogledali u:
1. Smanjenju socijalne isključenosti i siromaštva u ruralnim područjima Općine Doboj Jug 
2. Stvaranju kontinuiranog izvora prihoda za osobe sa invaliditetom i članove njihovih domaćinstava,
3. Stvaranju preduslova za zapošljavanje/samozapošljavanje osoba sa invaliditetom,
4. Održivosti razvoja ruralnih područja.

Dobavljač plastenika sa opremom i vrtnih frezi je firma Nermaris d.o.o. podružnica PROMETAL iz Gračanice koja je ponudila najnižu cijenu opreme. Nakon završne manifestacije upriličen je i sastanak Upravnog odbora na kome su analizirane projektne aktivnosti koje su planirane ovim projektom, kao i dogovori o daljnjem radu.

Koordinator projekta

Edib Skulić