Na linku možete pogledati tekst Javnog poziva 

http://farmabih.ba/bs/press/novi-grantovi-za-sektor-poljoprivrede-sedam-paketa-u-jednom-pozivu/400