Općinski načelnik Mirnes Tukić potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Fondacijom "INFOHOUSE" o realizaciji projekta "Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT".

Antikorupciona mreža u Bosni i Hercegovini ACCOUNT između ostalog sarađuje i sa lokalnim nivoima vlasti na aktivnostima sprečavanja i nastanka korupcije.
Općina Doboj Jug je jedna od preko 50 općina koje su se uključile u izradu akcionog plana za prevenciju i borbu protiv korupcije.Općina će učestvovati u izradi akcionog plana koji će imati šest strateških pravaca i u sve aktivnosti biće uključeni i građani, a Općina će redovno izvještavati o provedbi akcionog plana.
Želimo naglasiti da je vrlo bitan momenat prevencija korupcije kako do nje uopće ne bi ni došlo i u tom pravcu neophodno je da se uključe i građani i da sve oblike korupcije prijave kako bi se moglo ispitati sve pojedinačne slučajeve i postupiti shodno zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
U narednom periodu u Općini će biti građanima na raspolaganju i sandučić u koji će se moći prijaviti uočeni slučajevi korupcije.