U srijedu 17.04.2019. u posjeti našoj općini boravili su učenici 3., 4. i 5. razreda Osnovne škole "Abdulvehab Ilhamija" iz Kaloševića. 

U sklopu redovnih godišnjih aktivnosti ova škola posjećuje susjedne općine kako bi se upoznali sa životom u toj općini, funkcionisanjem organa uprave, privrednim, kulturnim i historijskim životom. 
Učenike i njihove nastavnike dočekali su predsjedavajući Općinskog vijeća Mujo Avdić i Općinski načelnik Mirnes Tukić sa saradnicima kako bi ih upoznali sa općinom i načinom funkcioniranja organa uprave.
Posjeta je uključivala i posjetu školi, biblioteci, novoizgrađenom stadionu i firmi Kamelia doo.
Poseban dio posjete bio je obilazak Groblja tenkova na Karušama gdje se učenicima sa kratkim časom historije obratio ratni komadant Mujo Avdić kako bi učenicima prenio detalje vezane za samu Bitku na Karušama i herojsku odbranu naših boraca Armije BiH.