POTPISAN VEOMA VAŽAN I VRIJEDAN UGOVOR ZA OSI

Predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (UPODP) općine Doboj Jug Edib Skulić je u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u Sarajevu potpisao veoma važan i vrijedan Ugovor za osobe sa invaliditetom. Ukupna vrijednost ugovora je 24.787,00 KM.

Pored velikog broja realizovanih projekata ovih dana sprovode se planirane aktivnosti na implementaciji još jednog veoma značajnog projekta za ovu populaciju ljudi kao i za lokalnu zajednicu.

Naime radi se o projektu pod nazivom „Poboljšanje standarda života osoba sa invaliditetom i finansijska podrška rada udruženja“ kojeg finansira Federalno ministarstva rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a odnosi se na nabavku ogreva za zimu (drva i uglja) za osobe sa invaliditetom-članove Udruženja i poboljšanje rada Udruženja kroz finansijsku podršku.

U Udruženju ne kriju zadovoljstvo što su se i pored velikog broja podnešenih projekata (238) našli među 49 odobrenih projekata koji su zadovoljili sve kriterije postavljene od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Već su počele pripremne aktivnosti na ovom projektu. Takođe se intezivno obavljaju razgovori sa članovima Udruženja i prave spiskovi potencijalnih dobitnika drva i uglja, a radi se i na izradi Upita za ponude koji će biti poslati na određene adrese potencijalnih dobavljača i u narednim danima čim sredstva budu uplaćena i operativna pristupiće se konkretnim realizacijama planiranih aktivnosti po ovom projektu.

Koordinator projekta
Edib Skulić