Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
· Javne nabavke
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
· Anketa projekata
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...

Obavještavaju se
studenti-korisnici
boračkih stipendija
da im je na račune
izvršena uplata
I rate stiipendije
DODJELA
NOVČANE
POMOĆI

ZA NABAVKU
UDŽBENIKA


Pogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: DelbertSea
Novi danas: 0
Novi juče: 1
Ukupno: 11249

Korisnika online:
Posjetioca: 17
Članova: 0
Ukupno: 17

 
OBAVIJESTI

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

PRELIMINARNA LISTA ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OBAVEZNIH UDŽBENIKA UČENICIMA
DJECI BRANILACA ZA ŠKOLSKU 2015 /2016 godinu OPĆINA DOBOJ JUG

POGLEDAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

KONKURS

za dodjelu noviane pomo6i za nabavku obaveznih udzbenika uienicima - djeci branilaca za Skolsku 2015. - 2016. godinu

PROČITAJTE ili PREUZMITE OVDJE

Untitled Document


OGLAS
za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica
u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja

PROČITAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

STIPENDIRANJE BRANILAČKE POPULACIJE
SPISAK POGLEDAJTE OVDJE

------------------------------------------------AUTIZAM


je vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, kao i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Djeca s autističnim poremećajem izgledaju kao i sva druga djeca, ljupka, živahna... Medjutim, i oni i njihove porodice imaju niz životnih poteškoća.
Da bi se adekvatno pristupilo djeci sa ovom vrstom problema potrebno je razviti sistem vezanih usluga, odnosno sistem “rane intervencije”, što u našoj sredini izostaje i samim tim predstavlja veliki problem za rješavanje potreba ove specifične ciljne grupe. Roditelji djece sa ovom vrstom problema, gotovo svuda u svijetu morali su i moraju preuzeti ključnu ulogu u borbi za prava svoje djece na ispravnu dijagnozu, primjeren tretman i društvenu brigu. Radi toga i Udruženje građana Centar za edukaciju “Tvoja riječ”, je pokrenulo humanitarni broj 1415 da bi nastavili realizaciju svog stalnog projekta PREDŠKOLAC-konusltativno edukativna podrška djeci sa razvojnim poteškoćama, ali i da bi osnovali Centra za ranu intervenciju ZA MAJKU I DIJETE.
Naša vizija je kvalitetan, dinamičan i otvoren pristup odnoso, bavićemo se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju, emocionalnom reagovanju i ponašanju.
Radićmo timski, a pristupamo ličnosti djeteta celovito!
Pozivamo Vas, da se SOLIDARIŠE TE pozvom na naš humanitarni broj 1415 . Svoj finasijski doprinos možete uplatiti i na račun 555-007-00527004-54 Nova Banka AD Banjaluka

Otvorite svoje srce za nas i okrenite 1415

“Autizam govori srcem”

 

---------------------------------------------------

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Doboj Jug, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Doboj Jug i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listama Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidrani ispred općine Doboj Jug:

1. Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Škilje-KARAULE u Mravićima
2. Sanacija i izgradnja saobraćajnice kroz industrijsku zonu Matuzići
3. Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Njivice – Brezik u Matuzićima
4. Sanacija i rekonstrukcija ceste prema groblju Jakitovac u Mravićima

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacije prioriteta putne komunikacije općine Doboj Jug
na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-liste Okolinskog plana upravljanja.

Ček-liste Okolinskog plana upravljanja sanacije prioriteta putne komunikacije općine Doboj Jug dostupne su svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Doboj Jug, Trg 21. Marta, 74203 Matuzići, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www.dobojjug.ba
- Pripadajuće MZ-e
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Doboj Jug i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 04. maj 2015.


--------------------------

 

OVDJE PREUZMITE ILI POGLEDAJTE
OKOLINSKU LISTU ZA PROVJERUUntitled Document
Untitled Document
Untitled Document
SPISAK I KRITERIJI ZA DODJELU
POLJOPRIVREDNIH PAKETA

_________________________________

HUMANITARNA POMOĆ


Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 81

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::