Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...

ZAPRAŠIVANJE
PROTIV

KOMARACA

PRILOG ZA
HISTORIJU
MRAVIĆI


Pogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: CL74
Novi danas: 0
Novi juče: 16
Ukupno: 6023

Korisnika online:
Posjetioca: 19
Članova: 0
Ukupno: 19

 
OBAVIJESTI

Untitled Document

OBAVIJEST O ZAPRAŠIVANJU KOMARACA IZ ZRAKA

 

Obavještavaju se građani da će se zaprašivanje iz zraka protiv adultnih formi komaraca obaviti u srijedu i četvrtak, 27. i 28.08.2014. godine, iza 18:00 časova, na području Zeničko-dobojskog kantona i to na lokalitetima, kako slijedi:

Doboj Jug i Usora (dolina rijeke Usore) – srijeda 27.08.2014. godine
Maglaj (dolina rijeke Bosne), Zavidovići (dolina rijeke Bosne), Žepče (dolina rijeke Bosne), Želeća (dolina rijeke Bosne), Topčić Polje (dolina rijeke Bosne), Nemila do Vranduka (dolina rijeke Bosne).

Zaprašivanje će obaviti 3 poljoprivredna aviona tvrtke “Airtractor” iz Hrvatske, preparatom “Neopitroid premium” ukoliko meteorološki uvjeti dozvole.

Tokom zaprašivanja se sve osobe, a naročito osobe s hroničnim respiratornim bolestima i dišnim tegobama, kao i hrana, te pčele i sve ostale domaće životinje, trebaju skloniti od direktnog uticaja sredstva koje će se raspršivati avionom. U tu svrhu preporučujemo prije zaprašivanja skloniti sve životinje i hranu koja je pohranjena na otvorenom, a tokom vremena zaprašivanja zatvoriti prozore i boraviti u zatvorenom prostoru. Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštititi prilikom zaprašivanja, potrebno je prije upotrebe dobro oprati, kako bi se izbjegli mogući neželjeni uticaji sredstava za adulticidni tretman komaraca.

Zavod za javno zdravstvo
Zeničko-dobojskog kantona

Untitled Document
Untitled Document
OBAVIJEST
RADOVI NA SANACIJI PUTA


Untitled Document

PREUZMITE - PROCITAJTE

Bilten Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2014. godine.

--------------------------------------

DONATORSKA - KREDITNA SREDSTVA

S obzirom da su poplave nanijele velike štete privrednim subjektima i investitorima, kako stranim, tako i domaćim, u nastavku Vam dostavljamo linkove kojima mi rapolažemo, a odnose se na programe podrške firmama.


1. Donatorska sredstva norveške ambasade
2. Kreditna sredstava po povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Untitled Document Na temelju točke VI. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14) i članka 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, br: 50/13, 55/13 isp. i 86/13 ), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH“, br. 99/13 i 45/14)

II. NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA
Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima
Ciljevi programa:
Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i uporaba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; izvori-način financiranja; priznanja sa sajmova i izložaba; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.

Projekt br. 2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte
Ciljevi projekta:
Unapređenje stručnog obrazovanja stipendiranjem učenika koji se obrazuju za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta, stimuliranje svršenih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Uspjeh u osnovnoj školi, odnosno uspjeh u prethodnim godinama školovanja za učenike viših razreda; imovinsko stanje učenika; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Učenici koji će se u školskoj 2014./2015. godini školovati u srednjim strukovnim školama za djelatnosti koje se obavljaju s pretežnim udjelom ručnog rada, u manjim serijama, pružajući usluge odnosno stvarajući krajnji proizvod tradicionalnog ili starog obrta: bačvar, kazandžija, četkar, dimnjačar, graditelj glazbenih instrumenata, kaligraf, knjigovezac, kovač, krznar, lončar, mlinar, pismoslikar, obućar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, stolar – restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar – izrada i popravak unikatnog oružja, restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigran, ručno kovanje - umjetnička bravarija, umjetnička keramika, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, proizvodnja i popravak nakita i druge djelatnosti slične navedenima.

Projekt br.3: Poticaj udruženjima i komorama
Ciljevi projekta:
Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sustava u Federaciji BiH, edukacija članova komore i udruženja, organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj članova udruženja i komora; organiziranost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Udruženja i komore koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.4: Poticaj obrazovnim institucijama
Ciljevi projekta:
Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; transfer znanja i tehnologija; ravnomjerniji regionalni razvoj.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Obrazovne institucije, koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.


Projekt br.5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori
Ciljevi projekta:
Doprinos razvoju i afirmaciji poduzetništva i obrta kroz potporu projektima koje financira EU i drugi inozemni donatori u cilju povećanja zapošljavanja i samozapošljavanja te ravnomjernog regionalnog razvoja MSP-a.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Razvojne agencije, tehnološki parkovi, udruženja poduzetnika i obrtnika i fondacije koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
Ciljevi projekta:
Povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva kroz uvođenje ISO i HACCP standarda; osiguranje CE znaka za proizvode iz Federacije BiH.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
Ciljevi projekta:
Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova: provođenje poslovnog plana, nabavke alata i opreme, poboljšanja uvjeta rada u radionici, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini (osobe s invaliditetom, povratnici i razvojačeni branitelji); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava trebaju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.8: Poticaj poduzetništvu žena
Ciljevi projekta:
Održivost i rast subjekata malog gospodarstva u većinskom vlasništvu žena kroz poticaj žena za većim i lakšim uključivanjem u poduzetništvo kako bi se poboljšali uvjeti življenja žena i stvarala nova radna mjesta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (osobe s invaliditetom, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji su u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena i koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu mladih
Ciljevi projekta:
Poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti, broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (osobe s invaliditetom, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji su u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina i koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.10: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
Ciljevi projekta:
Poticaj subjektima malog gospodarstva, koji koriste kredite kod komercijalnih banaka za nabavku opreme i izgradnju poslovnih objekata. Korisnicima kredita kod komercijalnih banaka subvencionirat će se kamata do 50% za tekuću godinu.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja kreditnih sredstava; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.11: Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
Ciljevi projekta:
Povećanje i održivost novoosnovanih subjekata malog gospodarstva kroz subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za novozaposlene djelatnike u trajanju od jedne godine.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); pripadnost ciljnoj skupini (žene, mladi, osobe s invaliditetom i povratnici).
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, registrirani poslije 13. 11. 2013.godine.

Projekt br.12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima
Ciljevi projekta:
Poticanje subjekata malog gospodarstva koji izvoze svoje proizvode.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; obim izvoza; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Mikro i mali subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme

Projekt br.13: Poticaji za promociju poduzetništva
(organiziranje sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, natjecanja; izdavanje publikacija i brošura; edukacija o samozapošljavanju mladih, žena, osoba s invaliditetom, samohranih roditelja)
Ciljevi projekta:
Poticaji za promociju poduzetništva kroz organiziranje sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, natjecanja; izdavanje publikacija i brošura; edukacija o samozapošljavanju mladih, žena, invalida, samohranih roditelja, koji svojim sadržajima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta promocije, izvori-način financiranja, dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Organizatori promocije poduzetništva


III. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju sljedeće kategorije:
a) subjekti malog gospodarstva definirani u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09), sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH.
b) inovatori;
c) učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte,
d) komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika;
e) obrazovno-istraživačke institucije;

- Sve navedene kategorije imaju pravo prijaviti se za sudjelovanje po pojedinim projektima iz poglavlja II. ovog javnog natječaja, samo ako su navedeni kao "Korisnici sredstava"u projektu na koji se prijavljuju.
- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektu pod rednim brojem 2, svojim programima trebaju poticati rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
- Sjedište, odnosno prebivalište svih kategorija treba biti na području Federacije BiH.
- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1 i 2, trebaju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno radno vrijeme.
- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1, 2 i 11, trebaju poslovati najmanje 12 mjeseci do završetka ovog javnog natječaja.

NAPOMENA:
Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.
Korisnici grant sredstava Ministarstva po programima s bankama, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju do ispunjenja svih obveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili s bankama.
Podnositelji prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo po jednom projektu iz ovog javnog natječaja.
Pravo na dodjelu financijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom javnom natječaju koji raspisuje ovo ministarstvo u tekućoj godini.


IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU
Prijava treba biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu.
Prijava treba sadržati:
a) Zahtjev za uključivanje u projekt
Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u projekt podrazumijeva se popunjen obrazac „Zahtjev za uključivanje u projekt“.
b) Obrazac projekta
Pod pojmom Obrazac projekta podrazumijeva se dokument koji je urađen sadržajno po zahtijevanim elementima.
c) Ostali prilozi
Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje je li kompetentan, pouzdan i ispunjava li redovito svoje zakonske obveze. Popis ostalih priloga dat je na Zahtjevu za uključivanje u projekt.

Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta za prijavu na ovaj javni natječaj pripremilo je ovo ministarstvo posebno za svaki projekt i može se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljnjeg razmatranja Povjerenstva za odabir korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta trebaju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene preslike dokumenata trebaju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“.


V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA
Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su posebno za svaki projekt u poglavlju II. pod nazivom „Kriteriji za izbor projekta“.
Izbor korisnika grant sredstava vrši Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/13, 55/13 ispr. i 86/13.), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera i ovog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant sredstava. Ukoliko zahtijevana poticajna sredstva budu veća u odnosu na planirana, Ministarstvo će raspodjelu istih izvršiti u skladu s utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava. Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.
U cilju saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama na prostoru Federacije BiH u svibnju 2014. godine, Ministarstvo će prilikom raspodijele sredstava davati prednost korisnicima sredstava s područja koja su bila ugrožena prirodnim nepogodama.
Kako bi dokazali nastale štete, podnositelji Zahtjeva za uključivanje u projekt, dužni su dostaviti dokaze o nastalim štetama na poslovnom objektu, opremi, repromaterijalu ili gotovom proizvodu, s iznosom procijenjene štete. Kao dokaze o nastalim štetama prihvatit će se samo oni dokumenti (potvrde, uvjerenja, zapisnik o nastaloj šteti), koji su izdati od strane nadležnih općinskih organa u sjedištu podnositelja Zahtjeva za uključivanje u projekte.


VI. NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE
Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.


VII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt br.___

Na poleđini koverte obvezno navesti:
- naziv–ime podnositelja prijave;
- adresu i kontakt telefon:
- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 15.08. 2014. godine.
Prijave primljene nakon isteka roka bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja. U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.


VIII. OSTALE ODREDBE
Sa podnositeljima prijava prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava te nadzor nad utroškom istih.
Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-125, 036/449-128, 036/449-123, 036/449-133, 036/449-141, 036/449-145, 036/449-602, 036/449-613 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Untitled Document

PREUZMITE POZIV ZA JAVNE RADOVA
i PROGRAM JAVNIH RADOVA


Javni poziv za javne radove -Zajedno u obnovi
Program javnih radova-Zajedno u obnovi

 

 

Untitled Document
PRIJAVITE ŠTETU

Ovo je standardni obrazac za prijavu šteta nastalih od elementarne nepogode. Komisije za popis šteta su na terenu,.
Podaci koji se unose u obrazac moraju biti vjerodostojni i ovjereni potpisom ,predaju se na šalteru općine ili Komisiji za popis.
Obrazac se odnosi za prijavu šteta i za fizička i pravna lica i jednostavan je za popunjavanje.

Ovdje preuzmite obrazac.
Untitled Document

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE
PRESS SLUŽBA ŠTABA
Zenica, 16. 06.2014.

NASELJA ŽELJEZNOG POLJA USPJEŠNO POVEZANA

Iz Federalne direkcije robnih rezervi, naredbom Federalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskom kantonu bit će dostavljene nove količine stočne hrane pa je na jutrošnjoj (16. 06. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite određeno kojim općinama će se uputiti 10.000 kilograma kukuruzne prekrupe, 20.000 kilograma kukuruza u zrnu i 10.000 kilograma stočnog brašna. Sa prethodnim količinama koje su ranije distribuirane stočarima na području Kantona, ovim je ukupno dosad podijeljeno 75 tona stočne hrane, a ova aktivnost bit će nastavljena i u narednom periodu.

Od Federalnog štaba civilne zaštite također je stigla i obavijest o prihvatanju prijedloga Federalnog zavoda za zapošljavanje da se realizuje program javnih radova pod nazivom „Zajedno u obnovi“. Ovim programom bit će angažovano najmanje 2000 nezaposlenih osoba s područja ugroženih poplavama i klizištima. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona bit će uključena u ove aktivnosti kako bi se ne samo dobila dodatna pomoć na otklanjanju posljedica prirodne nesreće već i ublažile socijalno-ekonomske posljedice uzrokovane zadnjim poplavama.

Kantonalnom štabu civilne zaštite dostavljen je i Izvještaj o klizištima na području Željeznog polja sa prijedlogom mjera za sanaciju. Prema podacima iz ovog izvještaja klizište u naselju Mjestova ravan ne može se sanirati trajno, a slična je situacija i sa klizištem u Balačićima, za koje bi se trebao uraditi precizan projekat sanacije, ali ni tada nije izvjesno da bi se ovo klizište moglo trajno uspješno riješiti. Kad su u pitanju klizišta u naseljima Šahmani kao i Šahmani Donji, površine klizanja tla su prevelike i previše duboke da bi se mogla uraditi uspješna sanacija i time omogućiti sigurno stanovanje u okolini ovih klizišta. Uz to, protok vode i zemljanog materijala kroz ova klizišta je i dalje izuzetno jak tako da postoji mogućnost još većeg proširenja klizišta u odnosu na trenutnu situaciju. Prema preporukama geologa, područja opasna za stanovanje i kretanje bit će obilježena vidljivim trakama i na druge načine, kako bi se osigurala bezbjednost mještana. Nakon sveobuhvatne analize, Štab će donijeti odluku o daljnjem postupanju u vezi sa saniranjem klizišta. Pored ovog, na jutrošnjoj sjednici Štaba analizirano je stanje uređenosti puteva u naselju Željezno polje. Štab je informiran da su najteži radovi na izgradnji alternativnih puteva okončani i sada su sva naselja u Željeznom polju putnom komunikacijom povezana sa centrom Željeznog polja – naseljem Mjestova ravan.

Krizni štab za zdravstvo izdao je naredbu Zavodu za javno zdravstvo Kantona da se laboratorijske analize briseva uzetih sa površina u objektima pogođenim poplavama neće naplaćivati.

(Press služba KŠ CZ ZDK )

 

 

Vijest sa sa portala tuzlarije.net

Prema informacijama koje je Kantonalna uprava civilne zaštite dobila od gospodina Željka Lera, direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u petak 06.06.2014. godine vršit će se zaprašivanje samo na području Posavskog kantona. Zaprašivanje iz zraka na području Tuzlanskog kantona se za sada neće provoditi. O tačnom terminu eventualnog zaprašivanja javnost će biti obavještena najmanje 24 sata ranije. Podsjećamo da je Vlada FBiH je na 47. hitnoj sjednici na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donijela Odluku o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine. S ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, kao i zaštite okoliša na poplavom stradalim područjima Federacije BiH, Vlada FBiH je saglasna sa provođenjem hitnih mjera dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH, koje se provode u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Mjere dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH provest će ovlašteni organi Republike Hrvatske, u saradnji sa ovlaštenim organima u entitetima u Bosni i Hercegovini, kao i ovlaštenim organima Republike Srbije. Sastavni dio ove odluke je spisak kantona i općina u Federaciji BiH u kojima se provode dezinsekcijske mjere iz zraka. Planirano je da provedba ovih mjera počne već u petak 06.06.2014. godine prvo u Posavskom kantonu u općinama Domaljevac-Šamac, Odžak i Orašje, te u Zeničko-dobojskom kantonu u općinama Doboj-jug i Maglaj.

Dezinsekcijske mjere iz zraka koje su bile planirane i u općinama Doboj-istok, Gračanica i Lukavac u Tuzlanskom kantonu, neće biti izvedene zbog blizine entitetske granice iz razloga što planirano sredstvo za zaprašivanje nije dopušteno za upotrebu na području Republike Srpske. Dezinsekcija za ove općine će se obaviti vjerovatno zaprašivanjem sa zemlje. U svakom slučaju, informacija o terminu i načinu zaprašivanja bit će najmanje 24 sata ranije objavljena putem medija i putem naše slušbene stranice.

Sufinansiranje provođenja hitnih mjera dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH bit će osigurana iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2014. godinu u iznosu od 266.000 KM.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE
PRESS SLUŽBA ŠTABA

Zenica, 06. 06. 2014.

SANIRANJE ŠTETA IZ VIŠE IZVORA

Razmatrajući ukupnu situaciju na području Kantona, na jutrošnjoj (06. 06. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite zaključeno je da se u određenim oblastima postigao napredak u saniranju šteta nastalih poplavama, počev od napretka na izgradnji alternativnih puteva do obezbjeđenja osnovnih preduslova za početak procesa vraćanja u normalne životne tokove na područjima ugroženim poplavama. No, da bi se na trajno riješio ogroman broj problema vezan za uspostavljanje putnih komunikacija, izgradnju porušene vodovodne infrastrukture, preusmjeravanje vodotoka, rješavanje ekoloških pitanja, izgradnje ili popravke porušenih domova, uspostavljanja privrednih tokova i obnavljanja poljoprivrede, potrebna su ogromna sredstva. Ona su najavljena iz više izvora, počev od grantova koji dolaze preko ambasada stranih zemalja akreditovanih u BiH, zatim donatorskih konferencija, te pomoći koju su obećale Evropska unija, Svjetska banka i druge institucije i organizacije, a računa se i na sredstva sa državnog i entitetskog nivoa. Stoga je ponovno potencirana potreba da komisije za procjenu šteta što prije završe svoj posao te da im se sa općinskih nivoa vlasti pruži maksimalna podrška i pomoć u dovršetku ovih aktivnosti.

Na ovoj sjednici Štab je zaključio da će se u narednom periodu sve veći broj poslova prebacivati na resorna ministarstva u kojima će biti fokus aktivnosti na otklanjanju posljedica poplava i saniranju šteta na području Kantona.

Kad je u pitanju trenutno stanje na terenu, situacija varira od općine do općine, pa je jutros donesen zaključak da se ponovno uputi naredba svim općinama da dostavljaju zahtjeve za prehrambenim i svim drugim namirnicama i opremom kako bi im se mogla distribuirati pomoć iz Kantonalne direkcije za robne rezerve. Dosad pristigli zahtjevi od općina uglavnom se odnose na potrebe za hranom pa je tako općina Zenica danas ponovno zatražila 1000 kilograma riže, 5000 litara ulja, 1000 kilograma graha i 500 kilograma tijesta za potrebe ishrane evakuisanih osoba smještenih u zeničkoj Kasarni.

Ponovno je zaključeno da pojedine općine, iako imaju potrebe za hranom i drugim potrepštinama, rijetko dostavljaju svoje zahtjeve pa se ovim putem općinska rukovodstva i općinski štabovi civilne zaštite podsjećaju na ovu obavezu kako bi se što brže i efikasnije pomoglo svim osobama smještenim u kolektivnim centrima, ali i svim ostalima s ugroženih područja smještenih kod rodbine ili na drugi način. Uz to, predstavnik Kriznog štaba za zdravstvo izvjestio je o zdravstvenoj situaciji na ugroženim područjima kao i o stanju teško pokretnih pacijenata smještenih u Penzionerskom domu i načinima njihovog daljnjeg medicinskog tretmana.

Press služba KŠ CZ ZDK

SAOPŠTENJE

Vlada Ze-do kantona je zaprimila obavijest Saveza samostalnih sindikata ZDK u kome smo obavijeesteni da su sindikati nakon rasprave medju clanovima na nadleznim organima donijeli odluku o potpisivanju Sporazuma sa Vladom Ze-do kantona koji reguliše termine isplata plata i naknada te dalje aktivnosti u resornom ninistarstvu obrazovanja. S tim u vezi, tokom naredne sedmice bit ce odrzana vanredna sjednica Vlade Ze-do kantona kako bi se stekli uslovi za potpisivanje navedenog Sporazuma i od strane premijera Ze-do kantona. Odmah po potpisivanju Vlada ce pristupiti realizaciji navedenog akta u punom kapacitetu. Kao znak iskrenog pristupa ka rjesavanju problema u isplati plata i naknada Vlada ce danas isplatiti topli obrok za sve radnike koji svoje plate primaju iz Budzeta ZDK a sredstva za prevoz bit ce uplacena u ponedjeljak 9.6.2014. Ovom prilikom izrazavamo zahvalnost svim radnicima koji su u situaciji elementarnih nepogoda pokazali nesebicnu solidarnost i pomogli u ublazavanju posljedica iste.

 

Zenica, 06. 06. 2014.

OBUKA DOMAĆIH TIMOVA ZA PREČIŠĆAVANJE VODA

Danas (06. 06. 2014.) je u organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona održana radionica za timove iz javnih vodovodnih preduzeća općina Tešanj, Olovo i Zenica, a radionici su prisustvovali i predstavnici općinskih službi civilne zaštite tih općina te Kriznog štaba za zdravstvo ZDK. Ova radionica dio je realizacije plana Kantonalnog štaba civilne zaštite u oblasti dovođenja pitke vode do svakog naselja pogođenog nedavnim poplavama.
Obuku je vodio Lars Ahsberg (Asberg), predstavnik Državne agencije za civilnu zaštitu Kraljevine Švedske koja je našem Kantonu donirala tri postrojenja za prečišćavanje voda u vrijednosti od 400.000 eura. Švedski i domaći timovi kreću sa instaliranjem postrojenja tokom ovog vikenda u Topčić polju (za općinu Zenica,) a drugi timovi će istodobno postavljati postrojenja za prečišćavanje vode u Olovu i Tešnju.
Treba reći i to da su ova postrojenja za prečišćavanje voda građena na fleksibilan način pa tako nakon upotrebe na jednoj lokaciji mogu biti usmjereni na drugu, u vrlo kratkoam roku. Inače, ova postrojenja ostaju u vlasništvu Kantonalne uprave civilne zaštite i nakon stabilizacije snabdijevanja pitkom vodom na ugroženim područjima, moći će se koristiti u budućnosti i na drugim lokacijama, ako se za to ukaže potreba.
Tokom današnje radionice prezentirana je i nova brošura Kantonalne uprave civilne „Upute stanovništvu sa prostora zahvaćenih prirodnim nepogodama za prevenciju nastanka oboljenja i epidemija“. Na sažet i prihvatljiv način, date su upute stanovništvu o prepoznavanju bolesti koje se prenose preko zagađene vode, zemlje i insekata, zatim upute za čišćenje i dezinfekciju različitih površina, za zaštitu od kanalizacionih produkata i brojne druge.Ova brošura urađena je u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK, Kantonalnom bolnicom Zenica – Služba za epidemiologiju i Zdravstvenim fakultetom Univerziteta u Zenici. Štampano je 5000 primjeraka koji će tokom narednog vikenda (06. do 08. 06. 2014.) biti podijeljeni stanovništvu na ugroženim područjima.

PRESS SLUŽBA KŠ CZ ZDK

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE ZDK
PRESS SLUŽBA

Zenica, 26. 05. 2014.

ŠTA UČINITI KOD ZMIJSKOG UJEDA

Posljednjih dana veliki broj građana se žali na povećano prisustvo zmija u naseljima jer su ih velike poplave pokrenule iz njihovih staništa. No, kako saopštavaju iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK nije svaki ujed zmije opasan za čovjeka. Zmije se uglavnom hrane glodarima i u tom pogledu mnogi stručnjaci savjetuju da se ne ubijaju. Međutim,preporuka je ovog Kriznog štaba da ako se dogodi da zmija ujede čovjeka, vrlo je važno povrijeđenog uputiti da miruje koliko god je moguće. Dio tijela na kojem je ujedna rana treba imobilizirati, jer se na taj način usporava širenje otrova u organizmu, te što brže povrijeđenog prevesti do bolnice. Odavno je prihvaćen stav da se rana nakon zmijskog ujeda ne zarezuje, otrov ne isisava i ne stavlja led na mjesto ugriza (mogućnost infekcije, krvarenja i nekroze).

Naime, zmijski otrov je sačinjen od brojnih enzima i polipeptida koji vrše destrukciju tkiva, izazivaju hemolizu i imaju direktno toksično dejstvo na ćelije. Već 15 minuta nakon ujeda nastaje jaka bol, lokalna pareza, otok, ekhimoza. Sistemske reakcije se javljaju tek nakon sat vremena ili više od ujeda (muka, povraćanje, vrtoglavica, pad krvnog pritiska,ubrzan rad srca i ubrzano disanje).

Na našem kantonu pacijenti se šalju na Infektivno odjeljenje Kantonalne bolnice Zenica ili u Opću bolnicu Tešanj na Odjeljenje za hirurgiju. Po prijemu u bolnicu pacijent se prati, a serum se daje kada su ugrožene osnovne životne funkcije – disanje i srčani rad. Serum se daje u adekvatnim dozama, uz prisustvo stručnih lica, sa opremom za kardiopulmonalnu reanimaciju zbog mogućnosti pojave alergijske reakcije na sam serum. Prema saopštenju Kriznog štaba za zdravstvo zmijski ujedi ne tretiraju se ambulantno. Ne treba zaboraviti provjeriti imunizacioni status povrijeđenog protiv tetanusa, kaže se u saopćenju.

Press služba KŠ CZ ZDK

Zenica, 23. 05. 2014.

NASTAVA POČINJE U PONEDJELJAK 26. MAJA

– Na danas (23. 05. 2014.) održanom nastavku vanredne sjednice Vlade posvećene poplavama na području Kantona doneseno je više odluka vezanih za stabilizaciju stanja na ugroženim područjima. Donesen je Zaključak o otpočinjanju nastave od ponedjeljka, 26. 05.2014. godine na području Zeničko-dobojskog kantona u svim osnovnim i srednjim školama općina: Vareš, Breza, Visoko, Kakanj, Usora, Tešanj Doboj-Jug (O.Š. „21.mart“) i Zenica (osim O.Š. „Ćamil Sijarić“ Nemila i učenika srednjih škola sa područja naselja Babino).
U Općini Žepče nastava je već počela od 21. 05. u osnovnim školama „Žepče“ Žepče i „Fra Grga Martić“ Ozimica (izuzev područnih škola u Globarici i Fojnici u kojima se nastava odgađa do daljnjeg) te u Srednjoj mješovitoj školi „Žepče“ po hrvatskom nastavnom planu i programu, zatim u KŠC „Don Bosco“ i u Glazbenoj školi „Katarina Kosača-Kotromanić“. Nastava u OŠ „Begov Han“ počet će 26.5.2014. godine, a početak nastave u OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje i u SMŠ „Žepče“ po bosanskom nastavnom planu i programu odgađa se do daljnjeg. Sve škole završit će nastavnu godinu kako je i planirano, 13.juna ove godine odnosno prema važećem nastavnom kalendaru, uz obavezu realizacije nastavnog programa.
Nastava neće početi u ponedjeljak u općinama Olovo, Zavidovići i Maglaj (osim osnovne škole u Novom Šeheru koja ima uslove za pokretanje nastave). U ovim općinama nastava neće početi dok se ne osiguraju uvjeti za higijenski ispravnu vodu kao i sigurne putne komunikacije kako za učenike tako i nastavnike. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta nalaže svim školama da prime sve učenike iz ugroženih područja koji se prijave u najbližu osnovnu ili srednju školu bez obzira da li u momentu prijavljivanja imaju potrebnu dokumentaciju. Sve škole i dalje imaju obavezu održavanja stalne komunikacije sa općinskim štabovima civilne zaštite i nadležnim službama za epidemiološku zaštitu, a u slučaju zagađenosti vode za piće da obavezno osiguraju pitku vodu za učenike, nastavnike i osoblje škole.
Senka Balorda, ministrica zdravstva izvjestila je ispred Kriznog štaba za medicinu da je epidemiološka situacija pod kontrolom ali je stanje još uvijek nesigurno na određenim područjima Kantona. Bitno je da zasad nema epidemija crijevnih i zaraznih bolesti.
Na ovoj vanrednoj sjednici Vlada je razmatrala i zahtjeve poljoprivrednika za otpočinjanjem sjetve posebno kultura potrebnih za ishranu stoke, ali je zbog mogućnosti kontaminiranosti zemljišta potrebno sačekati da stručnjaci iz federalnog agropedološkog zavoda ispitaju uzorke tla i iduće sedmice izvjeste Vladu i Kantonalni štab civilne zaštite o situaciji na terenu.

Zenica, 23. 05. 2014.

POJAČATI ZDRAVSTVENI NADZOR U ŠKOLAMA

Prema izvještaju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva epidemiološka situacija na području Kantona je pod kontrolom, ali i dalje nesigurna. S obzirom na to da se većina od ukupno 257 školskih objekata snabdijeva vodom iz lokalnaih izvora, konstantno se uzimaju uzorci vode na analizu i poduzimaju druge neophodne mjere za bezbjednost vodosnabdijevanja. Međutim, kako na području Kantona postoji preko 6.000 lokalnih vodoopskrbnih objekata u ovom trenutku nije moguće imati rezultate analize za sve njih, pogotovu što su mnogi od ovih objekata bili poplavljeni ili su na području aktivnih klizišta.

Zasada nema prijavljenih epidemija crijevnih zaraznih bolesti. Da ne bi došlo do hidrične epidemije koja se može javiti nakon produžene inkubacije, Krizni štab zdravstva daje preporuke roditeljima, prosvjetnim radnicima i učenicima. Prva se odnosi na to da se djeci obezbijedi do daljnjeg flaširana voda za piće i da se obezbijedi čista voda za pranje ruku. Tamo gdje je voda neispravna bilo bi dobro postaviti burad sa slavinom i vodu dovoziti cisternama. Nadalje, potrebno je poučiti djecu da se crijevne zarazne bolesti prenose prljavim rukama, zagađenom vodom i hranom i da se to može izbjeći održavanjem lične higijene.
Kad su u pitanju školski objekti, potrebno je pod pojačanim nadzorom držati školske kuhinje, redovito odvoziti smeće iz školskih objekata i dvorišta te općenito sve škole držati pod pojačanim zdravstvenim nadzorom putem lokalnih higijensko-epidemioloških službi te Službe za školsku higijenu Zavoda za javno zdravstvo Kantona. Kod bilo kakve sumnje na zarazno oboljenje odmah se javiti ljekaru, a za slučaj pojave masovnih oboljenja Krizni štab izdat će odgovarajuće preporuke i poduzeti neophodne mjere.

Zenica, 21. 05. 2014.

KRIZNI ŠTAB ZA VETERINARSTVO DEŽURAN 24 SATA

Krizni štab za zarazne bolesti životinja na području Zeničko-dobojskog kantona obavještava građane i institucije da je organizovano stalno, 24.-satno dežurstvo te da svi oni koji žele prijaviti slučajeve oboljenja životinja ili zamjećenih leševa životinja na područjima ugroženim poplavama, mogu to učiniti na telefon: 062 129 657.
Osim pomenutog broja telefona, građanima je na raspolaganju i fax broj:
(032 )245 594 kao i email: min.poljoprivreda@zdk.ba. Građani mogu prijaviti ove slučajeve i lično na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, ul. Kučukovići br.2, 11.sprat, soba br. 1111.

Zenica, 21. 05. 2014.

HILJADE VOLONTERA STIŽU U ZDK

Kako je saopćeno na sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK, jutros je iz pravca Sarajeva prema ugroženim područjima u Zeničko-dobojskom kantonu krenulo deset autobusa volontera. Oni će, prema zasad raspoloživim podacima biti upućeni u Maglaj (četiri autobusa) Zavidoviće (tri autobusa) i Općinu Doboj-Jug (tri autobusa).
Pored toga, u narednim danima očekuje se organizovani dolazak vozom više hiljada volontera iz Sarajeva, Mostara i drugih gradova Bosne i Hercegovine, a radi se o studentima koji su organizovani putem svojih studentskih organizacija. Oni će biti raspoređeni na ugrožena područja prema planu i rasporedu Kantonalnog i općinskih štabova civilne zaštite i radit će na raščišćavanju terena kao i distribuciji humanitarne pomoći.

Zenica, 21. 05. 2014.

UPUĆENE NAREDBE OPĆINSKIM ŠTABOVIMA C.Z.

Danas, 21. 05. 2014. Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona izdao je više naredbi od kojih se prva odnosi na zaduženje općinama da odrede lokacije za neškodljivo uklanjanje uginulih životinja kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti. Dodatno, Općini Maglaj naređeno je da odmah osigura bezbjedan prostor za odlaganje i uništavanje kabastog otpada na području Općine, a ukoliko to nije moguće da se odlaganje osigra na regionalnoj deponiji Mošćanica Zenica.
Pored ove, izdata je i naredba općinskim štabovima civilne zaštite da izvrše procjenu stanja i mogućnosti otpočinjanja nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona. Naime, potrebno je sagledati stanje putnih komunikacija i mogoućnosti prijevoza učenika do škola, zatim stanja školskih objekata sa pripadajućim školskim područjima, snabdijevanje pitkom vodom i električnom energijom te aktuelno higijensko-epidemiološko stanje na svkaom području. Na osnovu izvršenih procjena, Ministarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sporta ZDK imajući u vidu zaštitu učenika i nastavnika predložit će Vladi Kantona odluku o nastavku ili daljnjoj obustavi nastave. Pored toga, općinama i njihovim resornim službama nadležnim za poslove poljoprivrede naređeno je da omoguće predstavnicima Federalnog zavoda za poljoprivredu uzimanje uzoraka povrtlarskih kultura sa poplavljenih područja.

Zenica, 21. 05. 2014.

USPOSTAVA ČVRŠĆEG SISTEMA ORGANIZOVANJA

Na jutros (21. 05. 2014.) održanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona članovi štaba izvjestili su o aktivnostima koje su jučer poduzete u oblasti nastavka radova na osposobljavanju putnih komunikacija na području Golubinje, Nemile i drugih zasada još neprohodnih putnih pravaca te izvješteno o stanju na regionalnim i magistralnom putu M-17. Kad je u pitanju ova putna komunikacija, još uvijek se ne može saobraćati ovim magistralnim putem od Maglaja do Doboja u mjestu Kosova, pa se saobraćaj preusmjerava starim putem preko Ševarlija. Zbog preopterećenosti regionalnog puta R-465 saobraćaj teretnih vozila iz pravca Žepča propušta se svaki neparni sat po pola sata, a iz pravca Doboja ka Žepču svaki parni sat na pola sata. Putnička vozila saobraćaju bez ograničenja. Vodostaj rijeka na području Kantona jutros je normalan. Kad je u pitanju bezbjednost, na području Kantona je registrovano 17 saobraćajnih nezgoda, izvršeno je 15 krivičnih djela dok je javni red i mir narušen u četiri slučaja.
Nastavljene su aktivnosti na obezbjeđenju dovoljnih količina hrane, pitke vode, odjeće obuće i higijenskih potreptšina za stanovnike svih ugroženih područja ali i onih koji su smješteni u kolektivnim centrima na području Kantona. Kad je u pitanju Općina Maglaj situacija je u potpunosti normalizovana te se hrana za stanovnike gradskih mjesnih zajednica dijeli na gradskom punktu Crvenog križa, a za stanovnike prigradskih područja u halama preduzeća Bontex. Uspostavljen je sistem funkcionisanja distribucije hrane i ostalih potrepština prema spiskovima koji se dostavlaju iz mjesnih zajednica Općinskom štabu c.z. Treba reći i to da je radi kanalisanja humanitarne pomoći koja stiže na područje našeg Kantona, od jutros kod Nemile uspostavljen punkt federalne i kantonalne inspekcije koja će evidentirati svu humanitarnu pomoć koja se upućuje sjeverno od Nemile.
Razmatrajući situaciju na terenu, na jutrošnjoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK zaključeno je da se sada mora prioritetno usmjeriti aktivnosti na uspostavu još čvršćeg i organizovanijeg sistema upravljanja u svim djelatnostima od značaja za preživljavanje stanovništva na ugroženim područjima i uspostavljanju normalnijih tokova života.

---------------------------

KANTONALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
-Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju-
E-mail: smaildur@bih.net.ba;
Zenica,

PREDMET: Preporuke za pojačan nadzor nad LOKALNIM VODNIM OBJEKTIMA
u cilju sprečavanje pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija

U skladu sa medicinskom doktrinom i preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu uputstva i zahtjeva za dostavu podataka Agencije za sigurnost hrane BiH, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica preporučuje uvođenje pojačanog nadzora nad LOKALNIM VODNIM OBJEKTIMA (LVO) u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, posebno na dijelovima pogođenim POPLAVAMA ili KLIZIŠTIMA.
Obilne kišne padavine i topljenje novonapalog snijega na planinama uzrokovale su izlijevanje mnogih vodotoka iz njihovih korita i otpadnih voda iz kanalizacionih mreža, te pomjeranja tla – aktiviranje klizišta, što je ugrozilo kvalitet vode u mnogim lokalnim vodnim objektima i dovelo u pitanju zdravstvenu ispravnost vode iz LVO, iz kojih se opskrbljuje vodom značajan broj stanovnika Ze-Do kantona. Značajan broj lokalnih vodnih objekata na podruju Kantona imaju tehničkih nedostatka, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje u objekat površinskih i otpadnih voda, posebno u nepovoljnim hiodrološkim situacijama, kakve su bile proteklih dana, što ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu sigurnost stanovništva.
Ovakva situacija sa opskrbom vodom pogoduje i pogodovat će nastanku i širenju oboljenja koja se prenose vodom, kao što su: trbušni tifus, paratifus, dizenterija, zarazna žutica i neke druge bolesti.
Uzimajući u obzir zdravstveno-higijenske posljedice poplava i klizišta, stanje lokalnih vodnih objekata i epidemiološke rizike na području Kantona, te na osnovu zapažanja sa terena da se ne polaže dovoljno pažnje stanju higijenskog kvaliteta vode u LVO, predlažemo sljedeće mjere pojačanog higijensko-epidemiološkog nadzora nad opskrbom vodom iz LVO, a u cilju sprečavanja kontaminacije vode za piće i mogućnosti pojave vodom prenosivih oboljenja u pojedinačnom ili epidemijskom obliku:

1. Što prije učiniti sanitarno-higijensku inspekciju loklanih vodnih objekata (LVO) i zona sanitarne zaštite LVO.
2. Procijeniti zdravstvenu sigurnost vode iz LVO, potrebu za dezinfekcijom lokalnog vodnog objekta i vode u LVO, te procijeniti sistem dezinfekcije vode u objektima gdje se ona vrši i strogo svakodnevno kontrolisati koncentraciju rezidualnog hlora u vodi, a koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće držati između 0,3 i 0,5 mg/l vode.
3. Kod LVO koji su bili zahvaćeni poplavom ili oštećeni ili ugroženi klizištem treba izvršiti stručnu asanaciju LVO – čišćenje objekta i instalacija, popravka objekta i instalacija, dezinfekcija objekta i instalacija, i na kraju završna uobičajena dezinfekcija vode.
4. Vodu iz poplavljenih LVO, klizištem oštećenih ili ugroženih LVO ili vodu koja je bila ili je mutna treba dati na mikrobiološku i fiziko-hemijsku analizu, te voditi evidenciju o zdravstvenoj ispravnosti vode iz tih LVO.
5. U mjerama pojačanog nadzora nad zdravstvenoj sigurnosti vode iz LVO, treba napraviti sljedeće prioritete: 1. LVO zahvaćeni poplavom, 2. LVO oštećeni ili ugroženi klizištem, 3. LVO sa većim brojem domaćinstava koja se opskrljuju vodom iz tih LVO.
6. Troškovi koji proističu iz aktivnosti pojačanog nadzora nad zdravstvenom ispravnoošću vode iz LVO, uzimanja i dostave uzoraka, kao i troškovi analiza uzoraka vode idu na teret domova zdravlja!
10. Izvještaj o provedenim aktivnostima, poduzetim mjerama i rezultatima analiza uzoraka vode dostaviti Kantonalnom zavodu za javno zdrtavstvo Zenica, a Zavod će ove podatke proslijediti F ZZJZ i Agenciji za sigurnost hrane BiH, kao i drugim ustanovama i institucijama, po potrebi i po zahtjevu.

Naše poštovanje i najljepše želje.

Načelnik Službe: Prof.dr.Smajil Durmišević
Direktor Doc.dr.Suad Sivić


Untitled Document
Na temelju Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 1389/2013 od 28.11.2013. godine, o aktiviranju sredstava koja su na depozitnim računima kod Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na depozitnim računima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi nastavka realizacije Programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.
Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.
Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.
Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu malog gospodarstva i to na sljedeći način:
- do 200.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 3 do 9 zaposlenih,
- do 300.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,
- do 500.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 50 do 250 zaposlenih.
Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 80%-nom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše do 20% odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.
Odobreni kredit osigurava se u skladu s bankarskom procedurom sljedećim instrumentima osiguranja:
a) nekretnine: vrijednost nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1 u odnosu na visinu odobrenog iznosa kredita, realno procijenjena,
b) pokretne stvari: vrijednost pokretnih stvari u omjeru minimalno 2:1 u odnosu na visinu odobrenog iznosa kredita, realno procijenjena, za iznos kredita koji nije pokriven hipotekom,
c) jamstvo druge banke,
d) polica osiguranja naplate potraživanja od ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, s mjenicama osiguravajućeg društva.
Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument osiguranja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama, uz upis hipoteke prvog reda nad ponuđenim nekretninama i pokretnim stvarima.
Uputa o minimalnom sadržaju nalaza sudskog vještaka za procjenu predmeta zaloga kao instrumenata osiguranja naplate kredita je dostupno na internetskoj stranici Banke www.rbfbih.ba.
Imovina koja se zalaže treba biti osigurana od standardnih rizika, a polica osiguranja vinkulirana u korist Banke, za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.
Odobrena kreditna sredstva koristit će se na osnovu dostavljene dokumentacije u skladu s odobrenom namjenom, direktnim plaćanjem s transakcijskog računa korisnika kreditnih sredstava otvorenog u Banci na transakcijske račune dobavljača korisnika kreditnih sredstava.
Za odobrena kreditna sredstva korisnici kreditnih sredstava su u obavezi platiti jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva u skladu s Odlukom Banke o tarifi naknada za izvršene usluge, prije puštanja kredita u tečaj (1,00% od odobrenog iznosa kredita za pravne osobe, a za fizičke osobe – obrte 0,75% od odobrenog iznosa kredita).

II. KORISNICI KREDITA - PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici kreditnih sredstava: subjekti malog gospodarstva sukladno članku 4 Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) čije je sjedište na području Federacije BiH, koji posluju najmanje godinu dana te imaju minimalno 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51%-nom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine.
NAPOMENA:
Subjekti malog gospodarstva koji nisu ispunili obveze po ranije potpisanim ugovorima o korištenju poticajnih sredstava (grant ili kredit) do završetka ovog natječaja, nemaju pravo sudjelovati na ovom natječaju, odnosno njihovi zahtjevi za dodjelu kredita se neće uzimati u razmatranje. Također, korisnici kredita po kreditnim linijama koje je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodjeljivalo u suradnji s Bankom, nemaju pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju.
Subjekti malog gospodarstva mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo na jednom javnom natječaju koji raspisuje Ministarstvo u kalendarskoj godini.
III. SADRŽAJ PRIJAVE POTREBNE ZA PRELIMINARNU OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA
Prijava mora biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji. Povjerenstvo će razmatrati prijavu za sudjelovanje samo ako se dostave:


1. Zahtjev za dodjelu kredita
Obrazac zahtjeva za dodjelu kredita, mora biti potpuno i uredno popunjen. Obrazac je pripremilo Ministarstvo i isti se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Starčevića bb (Hotel „ERO“), svakim radnim danom u vremenu od 10:00 -14:00 sati.
2. Prilozi
Pod prilozima se podrazumijevaju oni prilozi – dokumenti, koji se traže od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje je li kompetentan, pouzdan i ispunjava li redovito svoje zakonske obveze.
Popis dokumentacije za preliminarnu obradu zahtjeva za pojedine kategorije korisnika dat je u Tabeli br. 1
Tabela br.1 Popis dokumentacije za preliminarnu obradu zahtjeva koja se dostavlja Ministarstvu
R/b Dokumentacija-Prilozi
1. Aktualni izvod iz sudskog registra za pravne subjekte (ne stariji od 30 dana), a za obrtnike rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje obrtničke djelatnosti
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji
3. Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku)
4. Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu)
5. Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima, /PIO/MIO i zdravstveno/, s brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika
6. Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu)
7. Uvjerenje o ne-stečaju/likvidaciji za pravne subjekte, a za obrtnike uvjerenje o ne-prestanku obavljanja obrtničke djelatnosti
8. Uvjerenje o nekažnjavanju na temelju gospodarskog kriminala odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta u posljednjih 5 (pet) godina
9. Uvjerenje od nadležne carinske ispostave o ostvarenom izvozu za prethodnu i tekuću godinu (samo ukoliko je izvoznik)

Svi zahtijevani prilozi–dokumenti iz Tabele 1. moraju biti izdati od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev onih dokumenata čiji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene preslike dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ne starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Svi zahtijevani prilozi–dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je naznačeno u gornjoj tabeli.

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITA

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su:
- vrsta djelatnosti;
- namjena utroška sredstava;
- povećanje zaposlenosti;
- izvori-način financiranja;
- broj zaposlenih;
- orijentiranost izvozu;
- ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti);
- dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

V. NAČIN OBRADE KREDITNIH ZAHTJEVA - IZBOR KONAČNIH KORISNIKA KREDITA

Zahtjevi za dodjelu kredita podnose se Ministarstvu. Preliminarnu obradu zahtjeva vršit će Povjerenstvo koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Imenovano povjerenstvo, na temelju kriterija iz poglavlja IV ovog Javnog natječaja, utvrđuje rang listu potencijalnih korisnika kredita.
S utvrđene rang liste potencijalnih korisnika kredita, Ministarstvo dostavlja Banci podnesene Zahtjeve za dodjelu kredita sa svim prilozima – dokumentima (iz poglavlja III, točka 2., od rednog broja 1 do 9), do visine raspoloživih kreditnih sredstava te o tome informira sve podnositelje zahtjeva.
Daljnju obradu zahtjeva za dodjelu kredita vršit će Banka u skladu sa svojim procedurama.
Popis dokumentacije koju podnositelj zahtjeva podnosi Banci u roku od 15 dana po dobivanju obavijesti od strane ovog ministarstva, dat je u Tabeli br.2.
Tabela br. 2. Popis dokumentacije koju podnositelj zahtjeva podnosi Banci
R/b Potrebna dokumentacija/Podnositelj prijave d.d. i d.o.o. obrti
1. Investicijski program i Poslovni plan s pripadajućim tabelama (Metodologija izrade investicijskog projekta kao i Obrazac poslovnog plana s pripadajućim tabelama su dostupni na internetskoj stranici www.rbfbih.ba) * *
2. Sudska registracija o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama, aktualni Izvod iz sudskog registra za pravne subjekte (ne stariji od 30 dana), Statut, Odluka i/ili Ugovor o osnivanju, dokumentacija o izvršenoj privatizaciji društva, Izvod iz registra vrijednosnih papira F BiH s popisom dioničara (za d.d.) izdat od strane Registra za vrijednosne papire F BiH
3. Financijska izvješća za posljednje tri godine poslovanja i polugodišnji obračun (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH) i Obavijest o razvrstavanju pravne osobe na mala, srednja i velika poduzeća, ovjeren od strane AFIP-a *
4. Analitička bruto bilanca za posljednji obračunski period (godišnji ili polugodišnji), analitička bruto bilanca na posljednji dan prethodnog mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjev za kredit; analitičke kartice potraživanja i obveza s ročnom strukturom, s osvrtom na sumnjiva i sporna potraživanja (tabelarni pregled s ročnošću 30, 60, 90 i preko 90 dana), analitičke kartice ulaganja, kredita i leasing aranžmana kod banaka i leasing kuća, na dan analitičkih bruto bilanca; preslike ugovora o pozajmicama, kreditima, jamstvima i leasing aranžmanima u korištenju, *
5. Godišnje prijave poreza na dohodak sa specifikacijom za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje tri godine poslovanja, evidencija potraživanja i obveza, popisna lista dugotrajne imovine za zadnju poslovnu godinu *
6. Odluka nadležnog organa za zaduženje i ponudu zaloga za kredit *
7. Identifikacija imovine koja se nudi kao osiguranje kredita: procjena sudskog vještaka, ne starija od šest mjeseci i ZK izvadak s preslikom katastarskog plana - ne stariji od 30 dana * *
8. Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora *
9. Izjava o osobnoj imovinsko-financijskoj situaciji vlasnika obrta (obrazac dostupan na internetskoj stranici www.rbfbih.ba) *
10. Ovjerena kućna lista tražitelja kredita *
11. Popis zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika, izdat od strane nadležne službe; specifikacije isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca, ovjerene od strane Porezne uprave, Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima, /MIO/PIO i zdravstveno/, s brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika, Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a * *
12 Ovjerene preslike osobnih iskaznica/ličnih karata vlasnika i ovlaštenih osoba za zastupanje podnositelja i povezanih osoba; ovjerene preslike osobnih iskaznica/ličnih karata vlasnika obrta i punoljetnih članova domaćinstva sa CIPS prijavama
13. Ugovori o plasmanu roba/usluga (predugovori, pisma namjere) * *
14. Dokumentacija koja se odnosi na namjenu kredita* * *
15. Podaci o prometu po računima kod banaka za tekuću godinu *
16. Izjava o postojećim kreditnim / leasing zaduženjima, s izvodom računa iz poslovne banke *
17. Suglasnost za uvid u Centralni registar kredita, za pravnu osobu/obrt, vlasnika i sve punoljetne članove domaćinstva: Obrazac br. 1 i Obrazac br. 1A, Izjava o povezanim osobama (obrasci dostupni na internetskoj stranici www.rbfih.ba).
Za povezane pravne osobe, ukoliko postoje dostaviti: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama, Aktualni izvod iz sudskog registra, ovjerene preslike financijskih izvješća za posljednje tri godine poslovanja, ovjerene od strane AFIP-a te polugodišnja financijska izvješća (ukoliko se istim raspolaže), analitički bruto za posljednji obračunski period, tabelarni pregled međusobnih ulaganja, potraživanja i obveza Društva i povezanih osoba, suglasnost povezanih pravnih osoba za uvid u Centralni registar kredita (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 1.A.), konsolidirana bilanca stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe, urađena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH (Sl. novine F BiH br. 83/09)
Ukoliko je povezana pravna osoba u stečajnom/likvidacijskom postupku, potrebno je dostaviti: Rješenje o otvaranju stečajnog/likvidacijskog postupka, Izvješće stečajnog/likvidacijskog upravnika i eventualno Rješenje o okončanju postupka, * *
18. Ostali prateći dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od značaja za ocjenu kreditnog zahtjeva (preporuke, prospektni materijal i sl.) * *

Dokumentacija koja se odnosi na namjenu kredita:
a) za financiranje kupovine objekta, potrebno je dostaviti:
• predugovor/ugovor o kupovini,
• presliku katastarskog plana sa označenom parcelom na kojoj se nalazi objekt koji se kupuje (ne starija od 30 dana)
• ZK izvadak objekta koji je predmet kupoprodaje (ne stariji od 30 dana),
Kupoprodajni ugovor mora biti ovjeren od strane notara prije puštanja kredita u tečaj.
b) za financiranje izgradnje/proširenja novog objekta, potrebno je dostaviti:
• izvedbeno–projektnu dokumentaciju,
• urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu/dopunu/izmjenu građevinske dozvole, izdanu od strane nadležnih općinskih organa,
• ponude/predračuni izvođača radova,
• presliku katastarskog plana s označenom parcelom na kojoj se objekt gradi (ne stariju od 30 dana),
• ZK izvadak za zemljište na kome se objekt gradi (ne stariji od 30 dana),
• dinamički plan realizacije s predmjerom i predračunom radova,
• ostale dozvole izdate od strane nadležnih organa neophodne za realizaciju projekta.
c) za financiranje adaptacije postojećeg objekta, potrebno je dostaviti:
• projekt objekta,
• dinamički plan realizacije s predmjerom i predračunom radova,
• ponude/predračuni izvođača radova,
• presliku katastarskog plana s označenom parcelom na kojoj je objekt izgrađen (ne stariji od 30 dana),
• ZK izvadak objekta koji je predmet adaptacije (ne stariji od 30 dana),
• ostale dozvole izdate od strane nadležnih organa neophodnih za realizaciju projekta.
d) za financiranje kupovine zemljišta, potrebno je dostaviti:
• predugovor/ugovor o kupovini,
• presliku katastarskog plana s označenom parcelom koja je predmet kupovine (ne stariju od 30 dana),
• ZK izvadak za parcelu koja je predmet kupovine (ne stariji od 30 dana).
Kupoprodajni ugovor mora biti ovjeren od strane notara prije puštanja kredita u tečaj.
e) za financiranje kupovine opreme, potrebno je dostaviti ponude/predračune dobavljača,
f) za financiranje repromaterijala/sirovina, potrebno je dostaviti ponude/predračune dobavljača.

Svi zahtijevani prilozi–dokumenti iz Tabele 2. moraju biti izdati od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana obavijesti podnositelja zahtjeva od strane Ministarstva o odabiru rang liste potencijalnih korisnika sredstava, izuzev onih dokumenata čiji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene preslike dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ne starijom od 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Eventualno dostavljena dokumentacija na stranom jeziku treba biti prevedena na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine, od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Svi zahtijevani prilozi–dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je naznačeno u Tabeli 2.
Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.
Ugovore o dodjeli kredita s korisnicima kredita zaključivat će Banka. Ugovorom će se definirati međusobne obveze i prava ugovornih strana te način korištenja kredita. Ministarstvo vrši nadzor i provjeru namjenskog utroška kreditnih sredstava od strane korisnika kreditnih sredstava u suradnji s Bankom.
Konačna lista korisnika kreditnih sredstava objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“ i na internetskoj stranici Ministarstva.
NAPOMENA:
Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnositelja Zahtjeva za dodjelu kredita o utvrđenoj rang listi potencijalnih korisnika kredita, sa uputom o daljnjim radnjama koje treba poduzeti u vezi s podnesenim zahtjevom.
Naziv programa i namjena utroška kredita ne mogu se promijeniti u tijeku postupka obrade kreditnog zahtjeva bez pismene suglasnosti Ministarstva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave s odgovarajućim prilozima iz poglavlja III, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
dr. Ante Starčevića bb, (Hotel „ERO“), 88000 Mostar
s naznakom:
Ne otvarati – po Javnom natječaju za Program
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Na poleđini koverte obvezno navesti:
- naziv – ime podnositelja prijave;
- adresu i kontakt telefon:
- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 04. 07. 2014. godine.
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
U postupku Javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poništi Javni natječaj.
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VII. OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-123, 036/449-125, 036/449-128, 036/449-133, 036/449-141, 036/449-145, 036/449-602, 036/449-613 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na internetskoj stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Untitled Document

 

OBAVIJEST
Nakon uzimanja i kontrole uzoraka zemljišta kojom prilikom se od zvaničnih institucija tražila saglasnost za nastavak poljoprivrednih radova na poplavljenim parcelama i bojaznosti dali su one kontaminirane ili ne,na adresu Općine Doboj Jug stigao je nalaz sa zaključkom Federalnog Instituta za agropedologiju iz koga se vidi da je zagađenost zemljišta u granicama normale,pa se mogu nastaviti poljoprivredni radovi.

Untitled Document
Untitled Document OBAVJEŠTENJE


Shodno preporuci Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj: 10-38-8171-02/14. od 20.05.2014. godine, Aktiv direktora osnovnih škola općina Tešanj i Doboj Jug obavještava učenike i roditelje da u ovoj školskoj godini se neće izvoditi ekskurzije i jednodnevni izleti za učenike.

Predsjednik Aktiva
Bečić Amir

Untitled Document

TRANSAKCIJSKI RAČUNI
ZA POMOĆ


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 51

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::