Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...

ZAPRAŠIVANJE
PROTIV

KOMARACA

PRILOG ZA
HISTORIJU
MRAVIĆI


Pogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: GWillshir
Novi danas: 7
Novi juče: 17
Ukupno: 6267

Korisnika online:
Posjetioca: 15
Članova: 1
Ukupno: 16

Trenutno online:
01: GWillshir

 
OBAVIJESTI

Untitled Document

Untitled Document Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
Zeničko-dobojski kanton Zenica-Doboj Canton
OPĆINA BREZA MUNICIPALITY OF BREZA
Općinski načelnik Municipal Mayor

Broj: 01/2-34-2204/14
Breza, 26.08.2014. godine


Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05), Općinski načelnik objavljuje


INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom
općinskom organu uprave Općine Breza


01. Samostalni referent za poslove osmatranja i uzbunjivanja.......(1) jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme
02. Kafe kuharica....................................................(1) jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme


Uslovi za obavljanje poslova:
Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je kandidat punoljetan državljanin BiH, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da ima završenu odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat za naprijed navedeno radno mjesto treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 01:
- SSS-IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru,
- 10 mjeseci radnog staža,

Za poziciju 02:
- osnovna škola,
- 6 mjeseci radnog staža.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

Dokumenti koje je potrebno priložiti (orginal ili ovjerene kopije):
1. Prijava na oglas,
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme,
5. Uvjerenje o radnom stažu,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za poziciju 1),
7. Certifikat o poznavanju rada na računaru (za poziciju 1),
8. Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
9. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, primljeni kandidati prilažu prije stupanja na posao.

Namještenici koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na adresu:

Općina Breza
Ul. Bogumilska br.1.
71370 B r e z a
Sa naznakom: „Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza“


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljeno: Općinski načelnik
1x Služba za finansije, inspekcij.posl. i opću upravu, Halil Tuzlić
1x Evidencija,
1x Arhiva.


Untitled Document
Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 53

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::