Novosti

U savremenoj državno-pravnoj historiji Bosne i Hercegovine, 25. Novembar obilježava se kao Dan Bosanske državnosti. Toga dana je 1943. godine u Mrkonjić-gradu (Varcar Vakuf),