Novosti

Povodom 1.decembra i 24-te godišnjice od dana formiranja 3. Korpusa ARBiH svim bivšim pripadnicima, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima upućujemo iskrene čestitke .

U savremenoj državno-pravnoj historiji Bosne i Hercegovine, 25. Novembar obilježava se kao Dan Bosanske državnosti. Toga dana je 1943. godine u Mrkonjić-gradu (Varcar Vakuf),

FEDERACIJA BIH ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON URED PREMIJERA ZDK Press služba SAOPĆENJE ZA MEDIJE VLADA ODOBRILA SREDSTVA ZA POTICANJE ZASNIVANJA NOVIH ZASADA JAGODIČASTOG VOĆA I VINOVE LOZE, PODRŠKA PRAVNIM LICIMA ZA HLADNJAČE JAGODIČASTOG VOĆA, TE PODRŠKA ZA PROIZVODNJU PLANTAŽNE BOROVNICE I ARONIJE Na 77. sjednici održanoj dana 15.11.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je uzgajivačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 211.750,00 KM na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća i vinove loze. Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je isplatu sredstava u iznosu od 20.956,00 KM pravnim licima Zeničko-dobojskog kantona kao podrška za izgradnju i nabavku opreme za hladnjače jagodičastog voća. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je i uzgajivačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona sredstava u iznosu od 1.642,00 KM na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije. Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Radakovica“ MZ Gornja Borovica u općini Vareš, kao i odobravanje sredstava u iznosu od 30.000,00 KM za izradu studijske dokumentacije za MHE Grabovica Olovo i slivno područje rijeke Očevije, općina Vareš. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Načelnik Mirnes Tukić ODRŽAO PRVI RADNI SASTANAK SA UPOSLENICIMA ORGANA UPRAVE OPĆINE DOBOJ JUG